СООПШТЕНИЕ ЗА НАБАВКА НА НОВА СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И ДОСТАПНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е започната постапка за набавка на нова серверска опрема со што повторно ќе се овозможи континуиран пристап до податоците што ги генерира МЖСПП.

Во меѓувреме заради дотраеност на опремата можно е ПОВРЕМЕНО паѓање на системот и оневозножување на пристап до податоците на Државниот мониторинг систем за квалитет на воздухот, како и нефункционирање на службните адреси.