МЖСПП
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА НАЦРТ ТЕКСТ НА ЗАКОН ЗА просторно планирање
Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека изработи работна верзија на Законот за просторно планирање која е достапна на веб
МЖСПП
Јавен конкурс за развој и имплементација на национална кампања за подигање на јавната свест и едукација на граѓаните и субјектите за постапување со посебните текови на отпад
Јавен конкурс
COP28 2
Нов програмски пристап на Швајцарија во адаптацијата на најранливите сектори во Северна Македонија
На покана на Швајцарската интеркооперација Хелветас, министерката Шукова оствари работен состанок со Рупа Мукерји, директор на Одделот за советодавни услуги и член на управниот одбор
Shukova_COP28
Шукова од COP 28: Преку инструментот за зелено финансирање ќе се забрза енергетска транзиција
Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, во рамки на  COP28, учествуваше на панел дискусијата на високо ниво фокусирана на искуствата на четири земји-членки на
МЖСПП
МЖСПП: Прекинување на прагот на алармирање во Струмица
  Согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухо, на ден 03.12.2023г., среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање
2- Шукова ги претстави националните очекувања од Инвестициската платформа пред првите луѓе на Европската нбанка обнова и развој, Меѓународната агенција за енергија и  Азиската инфраструктурна инвестициска банка
Шукова ги претстави националните очекувања од Инвестициската платформа пред првите луѓе на Европската банка за обнова и развој, Меѓународната агенција за енергија и Азиската инфраструктурна инвестициска банка
  На покана на организаторите, во рамките на 28-та сесија на Конференција на страните на UNFCCC (COP28) министерката а Шукова учествуваше и се обрати на


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП