minist.-150x150
СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД
Почитувани, поради зголемениот број на пријавени кандидати, Ве информираме дека првиот (теоретски) дел од стручниот испит за управител со отпад ќе се одвива во два
minist.-150x150
Дневен ред за Осумнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион
Дневен ред
minist.-150x150
ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на подзаконски акти од областа на водите
Согласно Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016 и „Службен весник
minist.-150x150
Најава на активности за отпочнување на постапка за донесување на Законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата
Министерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за донесување на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата. Богатството и разновидноста
viber_image_2022-09-30_13-14-02-172
Компостирање во училиште за здрава животна средина 
Учениците од ОУ Киро Глигоров како дел од тимот предводени од директорката на училиштето Билјана Билбиловска и предметниот наставник, ги презентираа резултатит од проектот „Компостирање
Заменик министерката Оџаклиеска на меѓународната конференција Kвалитет и компенте
Заменик министерката Оџаклиеска на меѓународната конференција “Kвалитет и компентентност 2022″
- Прецизните мерења и базите на податоци укажуваат на ефикасноста на спроведените политики и обезбедуваат аргументи за креирање на подобри решенија. Министерството за животна средина


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП