minist.-150x150
Нови закони од областа на управување со отпад
  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ
Нуредини Успешно спроведување на новиот концепт на отпадот бара доследана селекци
Нуредини: Успешно спроведување на новиот концепт на отпадот бара доследна селекција, рециклирање, реупотреба и преработка пред негово депонирање
- Денес и Тетово се приклучува на градовите кои имаат повратни вендинг машини од каде амбалажниот отпад, низ процесот на рециклирање ќе може да се
Нуредини-Мортон Обединетото Кралство ја поддржува Северна Македонија во остварува
Нуредини – Мортон: Обединетото Кралство ја поддржува Северна Македонија во остварување на амбициозните национални климатски цели
Министерката за Европа и Америка на Обединетото Кралство Н.Е. Венди Мортон, која престојува во работна посета на нашата земја, оствари работна средба со министерот за
НУРЕДИНИ Со спроведените правни реформи обезбедуваме подобра  правна и судска заш
НУРЕДИНИ: Со спроведените правни реформи обезбедуваме подобра правна и судска заштита на животната средина
-Еколошката правда во себе содржи еколошка, но и економска и социјална компонента. Оваа Влада сериозно е посветена на зелената агенда и изнаоѓањето на балансот помеѓу
НУРЕДИНИ Регионалната соработка ќе го олесни одржливото управување со отпадот
НУРЕДИНИ: Регионалната соработка ќе го олесни одржливото управување со отпадот
На покана на генералниот секретар на Централната Европска Иницијатива Роберто Антонионе и министерот за екологија, просторно планирање и урбанизам на Црна Гора Ратко Митровиќ, во
НУРЕДИНИ Потребен е интегриран пристап во менаџирањето водните тела- природата не
НУРЕДИНИ: Потребен е интегриран пристап во менаџирањето со водните тела – природата не познава политички граници
Втората сесија од Министерскиот состанок за животна средина на Централната Европска Иницијатива во Триесте беше отворена за јавноста во рамките на Барколана самитoт и посветена


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП