1  ШУКОВА: Јапонија е долгогодишен поддржувач на Република Северна Македонија во областа на животната средина
ШУКОВА: Јапонија е долгогодишен поддржувач на Република Северна Македонија во областа на животната средина
- Јапонија е долгогодишен поддржувач на Република Северна Македонија во областа на животната средина, a oдржување и зајакнување на соработката и на локално ниво придонесува
Zamenicka_Odzaklieska
Оџаклиеска на отварањето на обука на ИСРСМ наменета за експерти -претставници на индустријата и академијата од технички комитети
Заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска учествуваше на отварањето на обуката на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) наменета за
PP_Ministerka_Kaja Sukova
Шукова на петтиот јубилеен Ден на Националната инфраструктура на просторни податоци во Република Северна Македонија
Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова денеска учествуваше на петтиот јубилеен Ден на Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) во Република Северна Македонија, на
PP_2021_2040
Презентирани секторските студии за изработка на Просторниот план на Република Северна Македонија 2021-2040
„Консултациите со граѓанските организации, академската заедница, граѓаните, општините, претставници на националните институции, младите луѓе и меѓународни тимови од експерти, при изработката на Просторниот план на
3 - климатско собрание
Оџаклиеска на Климатско собрание на Скопје: Законите мора да применуваат и почитуваат
„Справувањето со загадувањето со воздухот бара кооперативен и ингегриран пристап на сите нивоа, на централната власт, локалните самоуправи, бизнис заедницата и граѓаните. Само така можеме
Sredba_Sukova_Gradonacalnici_istocen_severoistocen_region
Работна средба со градоначалниците на Источниот  и северо-источниот плански регион
Министерката Шукова денес оствари работна средба со  градоначалниците и директорите на нивните јавни комунални претпријатија на општините Кочани, Виница, Чешиново – Облешево и Зрновци. На средбата


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП