МЖСПП
ПОКАНА ЗА СОСТАНОК СО ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСКУСИЈА ВО ВРСКА СО НАЦРТ-ЗАКОН ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА
Министерството за животна средина и просторно планирање Ве поканува на состанок со презентација и дискусија во врска со Нацрт-законот за прогласување на Охридско Езеро за
Deponija otpad
НУРЕДИНИ: Нашите напори вродија со плод – Европската комисија одобри дополнителна донација од 22,5 милиони евра за регионалниот систем за управување со отпад
После потпишувањето на Договорт за заем со Европската банка за обнова и развој со кој се обезбедија 55 милиони евра за развивање на регионалниот систем
МЖСПП
ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на подзаконски акти од областа на водите
Согласно Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016 и „Службен весник
МЖСПП
Известување за достапност на Нацрт текст на Предлог на Закон за климатска акција
(2.02.2023 год.) Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека Нацрт текст на Предлог на Закон за климатска акција и  Извештајот за проценка на
Kanjon Matka
НУРЕДИНИ: Предлог законот за заштита на Кањонот Матка усвоен од Владата – влегува со собраниска постапка
На денешната 122-та Седница, Владата на Република Северна Македонија го усвои Предлогот на законот за прогласување на Кањон Матка за заштитено подрачје во категоријата III
МЖСПП
Информација 01.02.2023 год.
Во врска со член 2 од Наредбата за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП