МЖСПП
ВОДАЧ за РЕГИСТРАЦИЈА на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Управата за животна средина информира дека сите производители кои имаат обврска да се регистрираат согласно Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните
МЖСПП
Јавен конкурс за проекти за воведување на нови технологии во постапувањето со посебните текови на отпад
Јавен конкурс
МЖСПП
Известување за започнување на изработка на Закон за заштита на почвите
Известување за започнување на изработка на Закон за заштита на почвите
1 Оџаклиеска на Завршната сесија на Климатското Собрание на Скопје
Оџаклиеска на Завршната сесија на Климатското Собрание на Скопје
Заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска, денеска учествуваше на Завршната сесија на Климатското Собрание на Скопје. На настанот се разговараше за
1 Шукова на министерски состанок за ублажување и адаптација на климатските промени и развој кон климатски отпорна економија
Шукова на министерски состанок за ублажување и адаптација на климатските промени и развој кон климатски отпорна економија
Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, учестува на министерска конференција што денес се одржува во Виена, Австрија. Конференцијата е во организација на
МЖСПП
Листа на избрани проекти што ќе се финансираат од Програма за управување со водите за 2024 година
Министерството за животна средина и просторно планирање донесе Одлука за избор на предлог проекти што ќе се финансираат од дел III, точка 1 и точка 2


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП