minist.
Известување за ставање на јавен увид и спроведување јавна расправа по Нацрт-извештај за Стратегиска оцена на животната средина на Долгорочната стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020 – 2050 год.
Врз основа на члeн 69 став 1 од Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010;
minist.
Резултати од спроведен Конкурс за распределба на средства за финансирање и реализација на програми, проекти и други активности од област на животна средина
Mинистерството за животна средина и просторно планирање ги објавува резултатите од спроведен Конкурс за распределба на средства за финансирање и реализација на програми, проекти и
Ohis-golema-mala-deponija
Започнува чистењето на линданот од малата депонија во Охис
Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини денес го потпишa Решението за одобрување на Планот за ремедијација на локалитетот на ОХИС АД Скопје,
COP 25 Nuredini
Нуредини: Се заложуваме за 51% редукција на стакленичките гасови до 2030 кон Парискиот Договор
„Со посебно задоволство информирам дека на вчерашната седница Владата го усвоиРевидираниот национален придонес кон Договорот од Париз за клима, предложен од Министерството за животна средина
studen-blato1
Максимална поддршка од Националниот совет за заштита на природата за постапките што ги води МЖСПП
Денеска се одржа првиот состанок на Националиот совет за заштита на природата на кој согласно Дневниот ред се разгледа и донесе Деловодникот за работа и
minist.
Објавена Одлука за избор на проекти кои ќе е финансираат од Програмата за води за 2021година
Министерствотo за животна средина и просторно планирање информира дека во Службен весник бр. 78 од 07.04. 2021г.е објавена ОДЛУКА ЗА ИЗБОР на проекти кои ќе


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП