Министер за животна средина и просторно планирање

baskim_ameti_m111

Име и презиме: Башким Амети

Адреса: Ул.1 бр.69 Глумово, Скопје

Датум на раѓање: 24.03.1983 год.

Националност: Албанец

Образование:
Правен факултет при ЈИЕ Универзитет во Тетово (2002-2007)
Правосуден испит
Нотарски испит

Обуки и курсеви:
Школа за млади политичари (2011) – Фондација Фридрих Еберт

Работно искуство:
Д.П.П.У Гетоар (2007)
Адвокатска канцеларија (2008-2009)
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РМ (2009-2013)
Министерство за правда на Р.М
Агенција за управување со одземен имот
Член на Управен Одбор на АКН на Р.М
Член на Стручниот Совет на Комората на Извршители на Р.М
Член на Советот на Град Скопје (2013)

Јазици: Албански (мајчин), Македонски (течно), Англиски (делумно)

Министер за животна средина и просторно планирање во Владата на Република Македонија од 05.04.2016 година.