Makraduli
Ќе се подобри управувањето со заштитените подрачја и прекугранична соработка во Охридско-Преспанскиот регион
(23.01.2019г.) Денеска, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули одржа работен состанок со извршниот директор на Фондот за природа „Преспа – Охрид“
makraduli_szo1
СЗО ќе помогне во засилување на здравствената компонента во борбата со аерозагадувањето
(22.01.2019г.) Денеска, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, учествуваше на состанокот со претставниците на Светската здравствена организација (СЗО), на кој се
Соопштение за прекинување и за надминување на прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри за 22 јануари
(22.01.2019) Ве информираме дека согласно податоците од ДАМСКВ на ден 21.01.2019, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 188 μg/m3, и
Соопштение за надминување на праг на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
Ве информираме дека согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и
logo
Соопштение за надминување на праг на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање,
logo
Соопштение за надминување на праг на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
Почитувани, Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на


  Повеќе настани - 2015

МЖСПП

МЖСПП