images
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ДАТУМ НА ЈАВЕН ПОВИК – ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА
  Министертсвото за животна средина и просторно планирање известува за измена на датумот за доставување на документи за учество во претквалификација за доделување и спроведување
Logo_GRB
МЖСПП: Вонредни анализи на извори на загадување на воздухот
Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека како и досега, внимателно ги следи емисиите на загадувачките супстанции во амбиентниот воздух. Во овој период,
MK_1
ПРЕПОРАКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ЗА ГРАЃАНИТЕ КОИ СЕ ВО КАРАНТИН ИЛИ ВО САМОИЗОЛАЦИЈА СО СОМНИТЕЛЕН СЛУЧАЈ ВО ДОМОТ  
ЛИЧНИОТ ОТПАД (КАКО ХАРТИЕНИ МАРАМЧИЊА, КРПИ ЗА ЧИСТЕЊЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, МАСКИ ИЛИ РАКАВИЦИ) СЕ ОДЛАГААТ БЕЗБЕДНО ВО ВРЕЌИ ЗА ОТПАД ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА! ВРЕЌИТЕ
Logo_GRB
СООПШТЕНИЕ
Странките кои ќе сакаат да достават Барања до МЖСПП по електронски пат, во периодот од 14 дена во кој важат мерките на Владата во однос
МЖСПП преземa превентивни мерки за заштита 1
МЖСПП преземa превентивни мерки за заштита
Министерство за животна средина и просторно планирање, согласно новонастаната ситуација со корона вирусот во нашата земја, спроведува превентивна мерка за избегнување физичко присуство во просториите
Прогрес во постапката за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк
Прогрес во постапката за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк
На иницијатива на МЖСПП, Владата на вчерашната 15-та Седница, се зазема за забрзување на постапката за прогласување на дел од Шар Планина за Нациoнален парк.


  Повеќе настани - 2015

МЖСПП

МЖСПП