104423438_1589910564517875_6972449817659666782_o
НАПРЕДОК ВО АКТИВНОСТИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ОСОГОВО И ШАР ПЛАНИНА: Изработена Нацрт-Одлуката за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел
По усвојувањето на иницијативите на МЖСПП за прогласување на Шар Планина за национален парк и Осоговските планини зазаштитено подрачје од категорија V – заштитен пределод
minist.
Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е изготвена Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел.
Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е изготвена Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од
ZoomMeeting_IUCN
Кон подобрo управување со природните ресурси
Кон подобрo управување со природните ресурси Во рамките на интензивираните активности за заштита на биолошката разновидност преку ефикасно управување и заштита на природата и природните
minist.
Информација за ингерeнции на ДИЖС и МЖСПП за работењето на правни субјекти во општина Гостивар
Информација за ингерeнции на ДИЖС и МЖСПП за работењето на правни субјекти во општина Гостивар Министерството за животна средина и просторно планирање го поздравува ангажирањето
Minister-youtube1
Интервју на министерот Нуредини
Во изминативе шест месеци Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со УНДП  ја спроведуваше кампањата „Климата се менува, зошто не и ти?“
minist.
Партнерство за прогласување на Шар Планина за НП
Министерството за животна средина и просторно планирање со цел да овозможи транспарентност на процесот на прогласување на Шар Планина за национален парк, точно и навремено


  Повеќе настани - 2015

МЖСПП

МЖСПП