logo
Соопштение за надминување на праг на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
Почитувани, Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на
Јавен повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи
Врз основа на член 28, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
1
Осоговските Планини ќе се прогласат за заштитено подрачје
(24.12.2018г.) Денеска, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули учествуваше на состанокот со сите клучни засегнати страни за дефинирање на предлог- граници
1
Макрадули оствари средба со својот колега од Р.Полска на COP 24
(13.12.2018г.) Во рамките на Светската конференција за климатски промени – СОР 24, заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, оствари средба со
Polska_makraduli
Макрадули на глобалниот климатски самит во Полска
 (11.12.2018г.) Денеска, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули зема учество и говореше на денешната сесија од Дијалогот Таланоа кој се одржува
donatorskak_1
Странски донатори ќе помогнат во реализација на Планот за чист воздух
Денеска во зградата на Владата на Република Македонија се одржа донаторска конференција со цел да се побара финансиска и техничка помош од меѓународните донатори во


  Повеќе настани - 2015

МЖСПП

МЖСПП