Logo_GRB
Информација на ЦУК за состојбите и настаните во Република Северна Македонија за перидот од 8:30 часот на ден 15.08.2019г. до 8:30 часот на ден 16.08.2019г.
Информација за перидот од 8:30 часот на ден 15.08.2019г. до 8:30 часот на ден 16.08.2019г. Информација за перидот од 8:30 часот на ден 14.08.2019г. до
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИ во однос на апелот на народниот правобранител упатен до Министерството за животна средина и просторно планирање за интензивирање на работите со управувањето на отпадот и изградбата на регионалните депонии
Воспоставувањето на интегриран самоодржлив регионален систем за управување со отпад за секој од планските региони преставува еден од врвните приоритети на Министерството за животна средина
Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019г. со набавка/поставување на прочистувачи за воздух во внатрешни простории
Институција која обавува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 23.08.2019 Повикот е достапен на следниот линк https://vlada.mk/node/18746
Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019г. со подобрување на енергетската ефикасност
Институција која обавува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 22.08.2019 Повикот е достапен на следниот линк: https://vlada.mk/node/18744
Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019г.
Институција која обавува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 15.08.2019 Повикот е достапен на следниот линк: https://vlada.mk/node/18719
Nuredini_Ambasador-USA_Brnz_5
Официјална средба на Министерот за животна средина и просторно планирање г-дин Насер Нуредини со Амбасадорката на Соединетите Американски Држави Н. Е. Кејт Мари Брнз
На 15 август, 2019 година Министерот за животна средина и просторно планирање г-дин Насер Нуредини одржа средба со Амбасадорката на Соединетите Американски Држави Н. Е.


  Повеќе настани - 2015

МЖСПП

МЖСПП