Повик до јавноста за коментари на Нацрт верзијата на извештајот за имплементација на Архуската конвенција во Република Македонија
Национален извештај за имплементација на Архуската Конвенција на Република Македонија 2014 – 2017
Програма за изменувањена Програмата за управување со водите за 2018 година
Програма за управување со водите за 2018 година  
zamenik_1
Се одржа иницијалниот состанок за изработка на План за управување на сливот на Охридското Езеро
Заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, во Охрид, го отвори иницијалниот состанок за изработка на План за управување на сливот на
makraduli_1
Започна програмата за грантови на Фондот за природа „Преспа – Охрид“во Македонија
(14.05.2018г.) Денеска, заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, имаше воведно обраќање на свеченоста по повод отпочнување на програмата за грантови во
kkj_3
Студентите од Факултетот за безбедност во посета на Канцеларијата за комуникација на МЖСПП
(11.05.2018) Група студенти од Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, под менторство на проф. д-р Марина Малиш Саздовска, ја
makraduli_2
Започнува реализација на проектот „Да зборуваме за климатските промени“
„Да зборуваме за климатските промени“ е името на новиот проект со кој граѓанските здруженија Екосвест, ЦНВП Македонија и Дем во наредните три години ќе ги


  Повеќе настани - 2015

МЖСПП

МЖСПП