Sredba_Nuredini_EBOR
Средба со претставниците на ЕБОР
Министерот Нуредини одржа работен состанок со претставниците на тимот на Инфраструктура Европа- група за одржлива инфраструктура (SIG) и Европска Банка за Обнова и Развој (ЕБОР)
Упатство за достава на евидентен лист и уплата на надоместок за биоразградливи кеси за транспорт за стоки
Упатство за достава на евидентен лист и уплата на надоместок за биоразградливи кеси за транспорт за стоки
Согласно  Законот за управување со пакување и отпад од пакување од 1 декември 2021 година е превиден надоместок за биоразградливите кеси за транспорт на стоки
МЖСПП
Дневен ред за десетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион
  Дневен ред за десетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион
Sredba_Nuredini_Ulman
Нуредини – Улман: Продолжува добрата соработка во заштитата на животната средина
Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини и амбасадорката на Швајцарија Н.Е. Вероник Улман ја одржаа првата средба по нејзиното именување за амбасадор
МЖСПП
Соопштение за јавноста 18.01.2022 год.
Во врска со член 2 од Наредбата за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.
МЖСПП
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 за вработување на 1 (еден ) посебен советник во кабинетот на министерот за животна средина и просторно планирање на определено време
Врз основа на член 22 став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16 198/18 и „Службен


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП