minist.
Известување за ставање на јавен увид и спроведување јавна расправа по Нацрт-извештај за Стратегиска оцена на животната средина на Долгорочната стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020 – 2050 год.
Врз основа на члeн 69 став 1 од Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010;
zamenik
МЖСПП учесник во 6-тиот годишен форум Европска стратегија за Јадранското и Јонското Море
На покана на Др. Анже Логар, министер за надворешни работи на Република Словенија, Министерството за животна средина и просторно планирање учествува на официјалното отворање на
NacrtPlan_Sar Planina_1
Започна изработката на нацрт – Планот за управување со идниот Национален парк „Шар Планина“
Денеска се одржа воведниот настан за изработка на нацрт – Планот за управување со Национален парк „Шар Планина“. Со настанот се отвора новото поглавје за
Eionet_core_data_flows_2020
Северна Македонија заедно со Австрија и Шведска нотира успех од 100% во исполнување на барањата од ЕЕА
По трет пат, во 2021 година, Северна Македонија нотира успех од 100% при известувањето со податоци и информации во однос на повеќе медиуми од животната
velosipedski koridori
Оџаклиеска: Анализа на можностите за вклучување на велосипедски коридори во просторно планирање
Заменик министерерката за животна средина и планирање Христина Оџаклиеска денес оставари работна средба со преставници на граганските организации „На точак“ од Прилеп и „Одржливи иницијативи“
samit_za_klima
Нуредини ја презентираше националната климатска амбиција во рамки на климатскиот лидерски самит на САД
Министерот Нуредини денеска ја претстави климатската амбиција на Република Северна Македонија на виртуелната министерска тркалезна маса организирана од претседателскиот посебен претставник за клима Џон Кери,


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП