minist.-150x150
Нови закони од областа на управување со отпад
  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ
МЖСПП
Осма седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион
Во пресрет на COP26, Младински  самит за климатски промени  во Скопје
Во пресрет на #COP26, Младински самит за климатски промени во Скопје
- Младите мора да бидат гласни за да се слушне нивниот глас- порача министерот Нуредини на панел сесијата насловена: „Климатска акција и улогата на младите“
minist.-150x150
И З В Е С Т У В А Њ Е за изработка на подзаконски акт од областа на водите
Во рамките на Проектот „Разбистри се“ кој се спроведува од Институт за комуникациски студии – ИКС,  беше изработен и доставен до Министерството за животна средина
minist.-150x150
МЖСПП донесе План за Управување со отпад на Република Северна Македонија 2021 до 2031 година
План за Управување со отпад на РСМ 2021 до 2031 година
Државниот секретар Шукова на меѓународна конференција на тема „Европската Унија во
Државниот секретар Шукова на меѓународна конференција на тема „Европската Унија во транзиција“
Државниот секретар во министерството за животна средина и просторно планирање, Каја Шукова, учествуваше на меѓународната парламентарна конференција, што, на тема „Европската Унија во транзиција“, се


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП