1 Оџаклиеска: Циркуларната економија го подигнува на повисоко ниво квалитетот на животот на граѓаните
Оџаклиеска: Циркуларната економија го подигнува на повисоко ниво квалитетот на животот на граѓаните
Заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска денес учестуваше на завршната конференција на тема „Подобрена вработливост кај возрасните преку едукација за циркуларна
2
ШУКОВА: Иднината е во младите кои се движечка сила на иновациите
Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова им се обрати на младите учесници на Обуката за развој и финансирање на идеи на млади
1 Оџаклиеска на седмото издание на МЕФ Форумот
Оџаклиеска на седмото издание на МЕФ Форумот
Заменик министерката за животна средина и просторно планирање Христина Оџаклиеска учествуваше на седмото издание на Македонскиот енергетски форум 2024, (МЕФ), што се одржува во Скопје
МЖСПП
Известување за прифаќање на Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Национална стратегија за управување со отпад (2024-2036)
Известување за прифаќање на Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Национална стратегија за управување со отпад (2024-2036) Формуларот и
МЖСПП
Информација за достапност на Студија за оцена на влијание врз животната средина запроект – Депонија за складирање на отпад од цементно азбестни плочи во кругот на РЕК Битола во општина Новаци, за потребите на инвеститорот “ВАТРОСТАЛНА“ ДОО од Скопје и информација за одржување на јавна расправа
Министерството за животна средина и просторно планирање согласно член 90 став 1 точка 3 од Законот за животна средина(Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005,
stanica_vozduh_Kavadarci
МЖСПП: Исклучени се инструментите од мониторинг системот во Кавадарци поради реконструкција на улица
Ги известуваме граѓаните на општина Кавадарци дека поради реконструкција на кружниот тек на раскрсницата помеѓу Западен Булевар и Булевар Моша Пијаде кој што се наоѓа


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП