НУРЕДИНИ: 2023 година ќе биде година на можности за животната средина

Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини учествуваше на панелот „Капитални и инфраструктурни проекти за подобар квалитет на живот и развој на културата во услови на криза“ што се одржа денес во рамки на дводневната годишна конференција на Владата насловена ”Година на нови можности”.infrastrukturni proekti

Во обраќањето Нуредини истакна дека 2022 година, беше година на големи проекти во животната средина што ќе остават белег на оваа земја споменувајќи го пред се чистењето и транспортирањето на линданот и неговите изомери од малата депонија во Охис, потоа зголемување на територијата на заштитени подрачја во државата на 13.9%, како и виден напредок во проектирањето и реализација на големи инфраструктурни проекти во областа на водите и отпадот. Министерот Нуредини во продолжение најави силна инфраструктурна активност и во претстојанта година во областа животна средина.infrastrukturni proekti_1

“Претстојната 2023 година, ја сметам за година на можности за животната средина, бидејќи навистина многу работевме во претходниот период и ги обезбедиме сите потребни услови за реализација на многу сериозни капитални инфраструктурни проекти со кои ќе овозможиме секое населено место да има чиста вода за пиење и ќе има соодветен систем за управување со отпад. Вложуваме во основна инфраструктура во општините и во подобра иднина за граѓаните“ – истакна министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини во своето обраќање. Нотирани се следните инфраструктурни проекти како клучни:

-          Пречистителна станица за отпадни води за Град Скопје, за чија изградба се обезбедени 126 милиони евра со заем од Европската Инвестициона Банка и грант средства во висина од 70 милиони евра од WBID, за што е очекувано потпишување на договорите во тек на февруари/март годинава;

-          Над 110 милиони евра обезбедени од ИПА II Секторска оперативна програма за животна средина и климатска акција се наменети за реализацијата на проектите: Рехабилитација и проширување на канализациона мрежа во општина Кичево – Договорот за градежни работи е во процедура на потпишување и се очекува во најскоро време отпочнување на изведбените работи; Изградба на пречистителна станица за отпадни води за општина Битола, за што во средина на 2023г. е предвидено потпишување на договорите; Пречистителна станица за отпадни води за општина Тетово со рехабилитација и проширување на канализационата мрежа;

-          Во рамки на ИПА 3, Акциска програма 2022, планирани се:

-          Рехабилитација/проширување на канализациона мрежа и изградба на станица за пречистување на отпадни води во Велес и во Штип, и поврзување на градот Виница и околните села со ПСОВ Кочани.

-          Од Буџетот на МЖСПП за 2023 година за Управување и заштита на водите обезбедени се 203 милиони денари, а за проекти со кои ќе им се помогнена општините во поставување на системи за третман на отпадните води нешто над 252 милиони денари

-          Програмата за води обезбедува 40 милиони денари,

-          Програмата за инвестиции во животната средина 230 милиони денари,

-          Новата Програма за посебни текови на отпад 120 милиони денари

-          Заем во висина од 50 милиони евра од Европската Инвестициона Банка (ЕИБ)со што се обезбедува помош не само за големите, туку и за најмалите општини за изградба на водоводни мрежи, одведување и прочистување на отпадни води

-          55 милиони евра заем од ЕБРД за воспоставување на систем на одржливо управување со отпад за сите плански региони.infrastrukturni proekti_2

При тоа, Нуредини нагласи дека за постигнување на висок степен на реализација на посочените проекти е потребен и соодветен капацитет на општините, бидејќи во крајна линија тие се имплементатори на проектите.infrastrukturni proekti_3

„Министерството за животна средина и просторно планирање било и ќе биде отворено за сооработка, финансиска и логистичка поддршка на локалните самоуправи како и најмалите општини би имале пристап до обезбедените средства и би биле подготвени максимално да ги искористат понудените можности”, порача министерот Насер Нуредини пред присутните.