Yearly Archives: 2015

Инсталација за преработка на стари автомобилски гуми со пиролиза, лоцирана во стопански двор на СТЕНТОН ГРАДБА ДОО Битола во с.Брод, Општина Новаци

Известување за намера за изведување на проект: Инсталација за преработка на стари автомобилски гуми со пиролиза, лоцирана во стопански двор на СТЕНТОН ГРАДБА ДОО Битола во с.Брод, Општина Новаци