Logo_GRB
Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2020 година
Конкурсот е објавен во Службен весник на Рeпублика Северна Македонија бр.14/2020 на 20.01.2020 година. Рокот за доставување на барањата е до 10.02.2020 година. Конкурс за
Logo_GRB
Програмата за управување со водите за 2020 година
Врз основа на член 218 став (1) од Законот за водите (Службен весник на Република Македонија бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13,
nuredini_2
МЖСПП и ФООМ заеднички ќе го зајакнуваат учеството на граѓанското општество во клучните во секторски реформи во областа животна средина и климатски промени
Со потпишување на Меморандумот за соработка помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и Фондацијата Отворено општество – Македонија се потврдија заедничките заложби да
Arhus_1
МЖСПП со поддршка на Пријателите на Архус
Со цел да се овозможи подобра имплементација на трите столба на Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правда
NVO_1
Конструктивна дискусија за подобрување на состојбите со управување со отпадот ја одбележа средбата на министерот Нуредини со невладините организации
Денешната тематска средба на министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини со претставниците на граѓанските здруженија се одвиваше во духот на зајакнување на
Logo_GRB
Јавни огласи за вработување извршители на определено време во МЖСПП
Оглас бр 1 за вработување на (7) седум извршители на определено време за период до 31.12.2020 година Оглас бр. 2 за вработување на 1 (еден


  Повеќе настани - 2015

МЖСПП

МЖСПП