Информација на ЦУК за состојбите и настаните во Република Северна Македонија за перидот од 8:30 часот на ден 15.08.2019г. до 8:30 часот на ден 16.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 15.08.2019г. до 8:30 часот на ден 16.08.2019г. Информација за перидот од 8:30 часот на ден 14.08.2019г. до 8:30 часот на ден 15.08.2019г. Информација за перидот од 8:30 часот на ден 13.08.2019г. до 8:30 часот на ден 14.08.2019г. Информација за перидот од 8:30 часот на ден 12.08.2019г. до… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИ во однос на апелот на народниот правобранител упатен до Министерството за животна средина и просторно планирање за интензивирање на работите со управувањето на отпадот и изградбата на регионалните депонии

Воспоставувањето на интегриран самоодржлив регионален систем за управување со отпад за секој од планските региони преставува еден од врвните приоритети на Министерството за животна средина и просторно планирање и Владата на Република Северна Македонија, при што самиот процес се води во тесна координација со единиците на локалната самоуправа. Спроведувањето на процесот одзема многу време бидејќи… Прочитај повеќе »

Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019г. со набавка/поставување на прочистувачи за воздух во внатрешни простории

Институција која обавува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 23.08.2019 Повикот е достапен на следниот линк https://vlada.mk/node/18746