Холандски експерти ќе помагаат во изработка на новиот Просторен план на РСМ

Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, одржа работна средба со холандскиот амбасадор во Република Северна Македонија Дирк Јан Коп. Целта на средбата беше воспоставување на соработка помеѓу двете држави во областа на просторното планирање, во пресрет на отпочнувањето на активностите за изработката на новиот Просторен план на Република Северна Македонија, како највисок… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА НОВИОТ ПАКЕТ НАЦРТ- ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Министерството за животна средина и просторно планирање ја информира заинтересираната јавност дека Нацрт верзиите на новите закони од областа на управување со посебните текови на отпад: Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со батерии и акумулатори… Прочитај повеќе »

Публикуван Извештајот за состојба на животната средина во Европа – SOER 2020 – Подготвен од Европската агенција за животна средина

Состојба на животната средина во Европа, 2020 година: итно е потребна промена на насоката за соочување со предизвиците на климатските промени, спречување на деградација и обезбедување на иден просперитет. Европа нема да ги постигне своите цели за 2030 година, без итна акција во текот на следните 10 години за решавање на алармантната стапка на загуба… Прочитај повеќе »