ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА ДАТУМ НА ЈАВЕН ПОВИК – ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

  Министертсвото за животна средина и просторно планирање известува за измена на датумот за доставување на документи за учество во претквалификација за доделување и спроведување на Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река, до 16:00 по локално време CET во Скопје на 05.06.2020г., на адресата на… Прочитај повеќе »

МЖСПП: Вонредни анализи на извори на загадување на воздухот

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека како и досега, внимателно ги следи емисиите на загадувачките супстанции во амбиентниот воздух. Во овој период, кога се на сила низа мерки на Владата заради справување со вирусот COVID-19 со кои е ограничено движењето на граѓаните и работењето на најголем дел од институциите и индустриските инсталации,… Прочитај повеќе »

ПРЕПОРАКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ЗА ГРАЃАНИТЕ КОИ СЕ ВО КАРАНТИН ИЛИ ВО САМОИЗОЛАЦИЈА СО СОМНИТЕЛЕН СЛУЧАЈ ВО ДОМОТ  

ЛИЧНИОТ ОТПАД (КАКО ХАРТИЕНИ МАРАМЧИЊА, КРПИ ЗА ЧИСТЕЊЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, МАСКИ ИЛИ РАКАВИЦИ) СЕ ОДЛАГААТ БЕЗБЕДНО ВО ВРЕЌИ ЗА ОТПАД ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА! ВРЕЌИТЕ НАПОЛНЕТИ НАЈМНОГУ ДО 2/3 ОД НИВНИОТ КАПАЦИТЕТ, СПАКУВАНИ ВО ВТОРА ВРЕЌА И УБАВО ЗАТВОРЕНИ, СЕ БЕЗБЕДНИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ВО ВООБИЧАЕНИОТ КОНТЕЈНЕР ЗА ОТПАДОЦИ ОД ДОМАЌИНСТВОТО. ДРУГИОТ ОТПАД ОД ДОМАЌИНСТВАТА СЕ… Прочитај повеќе »