5 Јуни, 2024г. | Обновување на земјиштето. Опустинување и Отпорност на суши Светски ден на животната средина | WORLD ENVIRONMENT DAY

Наше земјиште, наша иднина!
Домаќин на Светскиот ден на животната средина во 2024 година е Кралството Саудиска Арабија, со фокус на обновувањето на земјиштето, опустинувањето и отпорност на сушата. Реставрацијата на земјиштето е клучен столб на Декадата на ОН за обнова на екосистемот (2021-2030), собирен повик за заштита и заживување на екосистемите ширум светот, што е од клучно значење за постигнување на целите за одржлив развој.
Светскиот ден на животната средина е најголемиот меѓународен ден за животната средина. Предводен од Програмата за животна средина на Обединетите нации (UNEP) се одбележува секоја година од 1973 година. Тој прерасна во најголемата глобална платформа за животната средина. Го слават милиони луѓе ширум светот.
Не можеме да го вратиме времето назад, но можеме да одгледуваме шуми, да ги оживееме изворите на вода и да ги вратиме почвите. Ние сме генерацијата која може да склучи примирје со земјата.
Честит 5 Јуни Плането!