Шукова од COP 28: Преку инструментот за зелено финансирање ќе се забрза енергетска транзиција

Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, во рамки на  COP28, учествуваше на панел дискусијата на високо ниво фокусирана на искуствата на четири земји-членки на ОН, Северна Македонија, Мадагаскар, Уругвај и Зимбабве за користење на средствата од Заедничкиот фонд за Целите за одржлив развој на ОН (UN Joint SDG Fund) со чија помош во овие држави се реализираат програми насочени кон одржливиот развој.Shukova_COP28

Во своето обраќање министерката Шукова се осврна на Инструментот за зелено финансирање (GFF) кој се реализира со финансиска поддршка од Заедничкиот фонд за Целите за одржлив развој.Shukova_COP28_1

- Инструментот за зелено финансирање придонесува за забрзување на напредокот на нашата земја за голем број цели за одржлив развој, особено „зелените“ цели, за прифатлива и чиста енергија, одржливи градови и климатски активности, како и целите за намалена нееднаквост, родова еднаквост и партнерства. Обезбедените 46 милиони долари преку овој Фонд, нема да ги покријат сите огромни финансиски потреби за забрзана зелена транзиција на нашата земја. Но, за нас тоа претставува важен модел на финансиски механизам бидејќи обезбедува остварлива алтернатива за да се стимулира субвенционирање, покажувајќи како преку партнерство со семејството на ОН, банкарскиот сектор во земјата и регионалните Микрофинансиски институции (MFI), можеме да го зголемиме нашиот досег и влијание – истакна Шукова, потенцирајќи ја посветеност на државата кон зелената транзиција и особено забрзаното воведување на обновливите извори на енергија и зголемената енергетска ефикасност.Shukova_COP28_2

Инструментот за зелено финансирање обезбедува зголемен пристап до средства за инвестиции во обновливи извори на енергија и во енергетска ефикасност кај малите и средните претпријатија и кај домаќинствата. Тоа ќе придонесе за намалување на емисиите на стакленички гасови и на загадувањето на воздухот.Shukova_COP28_3

Во сесијата, панелисти беа и високи претставници од Мадагаскар, Уругвај и Зимбабве, како и владини претставници,  претставници од заедницата на донатори, претставници од приватниот и финансискиот сектор и инвеститори.