Објава за одржување на Јавна расправа за Нацрт Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г. и за Стратешката оцена за влијанието врз животната средина

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека организира 3 јавни расправи за Нацрт Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г. и за Стратешка оцена за влијанието врз животната средина на истиот.

Јавните расправи ќе се одржат во:

- Скопје на 11.11.2019 г. во Клубот на пратеници со почеток во 12:00 часот (Агенда)

- Охрид на 12.11.2019 г. во Дом на култура „Григор Прличев„ со почеток во 12:00 часот (Агенда)

- Струга на 12.11.2019 г. во салата на Советот на општината, со почеток во 15:30 часот (Агенда)