Државен секретар во министерство за животна средина и просторно планирање – Каја Шукова

DrzavenSekretar_Kaja Shukova

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Дата и место на раѓање: 01.01.1970, Скопје

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1989 -1995          Технолошко – металуршки факултет Скопје, Дипломиран инж.технолог VII/1 (прехранбена биотехнологија)

1984 -1988          УСО Никола Карев, Скопје

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

јуни 2001 – октомври 2020 Министерство за животна средина и просторно планирање, Раководител на сектор за одржлив развој и инвестиции
мај 2000 – мај 2001 Министерство за животна средина, Сектор за одржлив развој, Одделение за подготовка на проекти, Советник
декември 1999 – април 2000 Министерство за животна средина, Сектор за меѓународна соработка, Советник
февруари 1999-ноември 1999 Министерство за животна средина, Одделение за еко-менаџмент, Договор на дело
новември 1998-јануари 1999 Министерство за градежништво, урбанизам и животна средина, Договор на дело
1994-1998

 

Приватен сектор (Пивара – Скопје, погонски инженер, МОТО ТРЕЈД- Скопје – администрација, АИВА БЕК -Скопје – администрација)

ОБУКИ

2001                       Сертификат за управување и подготовка на проекти, проектен циклус, РИП програма, Скопје

2001/2002          Телеком тренинг програма, Управување со проектен циклус, Скопје

2009                    Тренинг програма за управување со отпадни води, JICA центар, Токио Јапонија

2011                    International Visitor Leadership Program, Програма за управување со води, САД

 

ЈАЗИЦИ

Македонски, англиски (активно), германски (пасивно)

 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ

MS-Office (Word, Excel, Power Point, Corel Draw)