Преселба на Министерството за животна средина и просторно планирање

Министерството за животна средина и просторно планирање се пресели во нов објект со локација: плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3