Yearly Archives: 2020

НАПРЕДОК ВО АКТИВНОСТИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ОСОГОВО И ШАР ПЛАНИНА: Изработена Нацрт-Одлуката за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел

По усвојувањето на иницијативите на МЖСПП за прогласување на Шар Планина за национален парк и Осоговските планини зазаштитено подрачје од категорија V – заштитен пределод страна на Владата на РСМ, и донесувањето на Одлуките за прифатливост на предлозите, Министерството бележи напредок во активностите согласно законската процедура. „Вчера на виртуелна средба со засегнатите страни го означивме… Прочитај повеќе »

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е изготвена Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел.

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека е изготвена Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел. Документите се достапни на следните линкови: Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел… Прочитај повеќе »

Кон подобрo управување со природните ресурси

Кон подобрo управување со природните ресурси Во рамките на интензивираните активности за заштита на биолошката разновидност преку ефикасно управување и заштита на природата и природните ресурси, со одржување на воведна виртуелна средба, вчера се означи почетокот на новите проектни активности за изработка на Нацрт – план за управување со идното заштитено подрачје Шар Планина, како… Прочитај повеќе »