Yearly Archives: 2020

Објава на интерен оглас бр.1/2020 МЖСПП

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), како и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за животна средина и просторно планирање број 01-2372/1… Прочитај повеќе »

Официјално пуштање во употреба на мониторинг станица за квалитет на воздух во Гевгелија

Во четврток, 15 октомври 2020, година ќе се организира официјално пуштање во употреба на новата станица за мониторинг на квалитет на воздух. Церемонијата ќе се одржи пред самата станица која е лоцирана во непосредна близина на детска градинка „Детска радост“ – клон „Сончогледи“, на улицата Ристо Јанев во Гевгелија, со почеток во 12 часот. Свои… Прочитај повеќе »

ЈАВНА РАСПРАВА по Нацрт Планот за управување со Национален Парк Пелистерза период 2020-2030 година

Врз основа на член 101 од Закон за заштита на природата (“Сл. весник на РМ”, бр.67/04, 14/06,  84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13 , 163/13,  41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) се организира: ЈАВНА РАСПРАВА по Нацрт Планот за управување со Национален Парк Пелистер за период 2020-2030 година Во согласност со законските барања, а со цел да… Прочитај повеќе »