Годишни планови за јавни набавки

 

Измена и дополнување на годишен план за јавни набавки за 2022 за МЖСПП

Годишен план за јавни набавки за 2022 за МЖСПП

Измена и дополнување на годишен план за јавни набавки за 2021_ IV измена за МЖСПП

Измена и дополнување на годишен план за јавни набавки за 2021_ III измена за МЖСПП

Измена и дополнување на годишен план за јавни набавки за 2021_ II измена за МЖСПП

Измена и дополнување на годишен план за јавни набавки за 2021_I измена за МЖСПП

Годишен план за јавни набавки за 2021 за МЖСПП

Јавни набавки: годишни извештаи, огласи, склучени и реализирани договори за 2020

Усогласување на годишниот план за јавни набавки за 2019 за МЖСПП

Измена и дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2019 за МЖСПП

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2019 за МЖСПП

Годишен план за јавни набавки за 2019 за МЖСПП

Годишен план за јавни набавки 2019

Годишен финансиски извештај за 2018 година

Измена на годишен план за јавни набавки 2018

Годишен план за јавни набавки 2018

Втора измена на годишниот план за јавни набавки за 2017

Прва измена на годишниот план за јавни набавки за 2017

Годишен план за јавни набавки на МЖСПП за 2017

План за јавни набавки 2016