МЖСПП преземa превентивни мерки за заштита

 

 

(16.03.2020)  Нацрт-записникот од деветнаесетата седница на ВРСМ 


СООПШТЕНИЕ

(13.03.2020) Странките кои ќе сакаат да достават Барања до МЖСПП по електронски пат, во периодот од 14 дена во кој важат мерките на Владата во однос на заштита од корона вирусот,  тоа можат да го сторат на официјалната маил адеса: infoeko@moepp.gov.mk.  Истите ќе бидат процесирани како редовно доставени Барања во архива.

Напоменуваме дека Барањата треба да бидат во испратени во еден документ и тоа во pdf формат.

 

 

Линкови до задолженија и мерки донесени од Владата на РСМ:

15-тата седница на Владата (10.03.2020г.) https://vlada.mk/node/20448
15-тата седница на Владата (10.03.2020г.) https://vlada.mk/node/20452
16-тата седница на Владата (11.03.2020г.) https://vlada.mk/node/20463
16-тата седница на Владата (11.03.2020г.) https://vlada.mk/node/20464
17-та седница на Владата (12.03.2020г.) https://vlada.mk/node/20489

 

 

 МЖСПП преземa превентивни мерки за заштита

(09.03.2020) Министерство за животна средина и просторно планирање, согласно новонастаната ситуација со коронавирусот во нашата земја, спроведува превентивна мерка за избегнување физичко присуство во просториите на Министерство за животна средина и просторно планирање. Тоа е во согласност со вонредните мерки што ги воведе Владата на РСМ за период од 14 дена. Во таа насока, препорачуваме да се сведат на минимум сите состаноци и да намалат сите директни контакти и воедно апелираме до сите корисници на услуги и информации од Министерството да не доаѓаат во просториите на МЖСПП туку да се обратат телефонски на: 02 3225 237 или на маил адреса: skj.mzspp@gmail.com или infoeko@moepp.gov.mk .