ОСОГОВО И ЛИЧНО И РАЗЛИЧНО

Logo osogovo

Анекс II на Студија за валоризација за предлог подрачјето за заштита „Осоговски Планини“ во категорија „заштитен предел“

Извештај од консултација со јавноста за нацрт Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитен предел

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ – ПРОМЕНА НА ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНА РАСПРАВА ВО КОЧАНИ (Јавната расправа во Кочани ќе се одржи на 18.08.2020г. на локација Спомен дом на АСНОМ, во 18 часот. )

Започнува кампања за прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел

ИЗВЕСТУВАЊЕ за Јавна расправа по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Осоговски Планини за заштитен предел

Нацрт – Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје од категорија V – заштитен предел

ИЗВЕСТУВАЊЕ -за изработка на акт за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата заштитен пред

Анекс на Студија за валоризација за предлог подрачјето за заштита „Осоговски Планини“ во категорија „заштитен предел“

Писмо по Анекс предметот

 Студија за валоризација за предлог подрачјето за заштита „Осоговски Планини“ во категорија „заштитен предел“