Министерство


Насер Нуредини

Политика за квалитет

Документи

Документи од областа на финансиите

Поранешни министри

 

ЗАМЕНИК МИНИСТЕР


Христина Оџаклиеска
ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР


Каја Шукова

Органи во состав


ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ


Сектори