Министерство


Каја Шукова

Политика за квалитет

Документи

Документи од областа на финансиите

Поранешни министри

 

ЗАМЕНИК МИНИСТЕР

ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР


Органи во состав


ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ


Сектори

Линдита Шакири