Потврдена посета на генералниот потсекретар на Обединети нации и извршен директор на УНЕП Ингер Андерсен на нашата држава
Vizita e konfirmuar e Sekretares së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe Drejtoreshë Ekzekutive e UNEP Inger Andersen në vendin tonë
Në takimin e sotëm me delegacionin e Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) nga zyra e projektit në Vjenë të udhëhequr nga Sonja
МЖСПП
.
.  
МЖСПП
.
.  
Sredba_Sukova_ambasador_Japonija
Japonia është e interesuar të ndajë përvojat dhe të investojë në teknologjitë e avancuara për mbrojtjen e mjedisit jetësor
Мinistrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shukova, zhvilloi takimin e parë protokollar me ambasadorin e Japonisë në vendin tonë, shkelqësia e tij Otsuka
Ekonomski forum
Forumi Ekonomik: Jemi të hapur për bashkëpunim dhe shkëmbim përvojash për teknologjitë më të mira të aplikueshme
Në Forumin Ekonomik kushtuar forcimit të marrëdhënieve biznesore ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Austrisë, ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shukova mbajti fjalim
Shara
Është miratuar Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar “Mali Sharr” për periudhën 2022 – 2031
Pas konsultimeve afatgjata por të frytshme në nivel ekspertësh, u soll dhe u miratua Plani i Menaxhimit të Parkut Kombëtar “Mali Sharr”, për periudhën 2022


 Më shumë ngjarje - 2020

MMJPH

MMJPH