Kontakt

Ministria e mjedisit jetesor dhe planifikimit hapesinor
Plostad Presveta Bogorodica br.3
Sektori i komunikimit: 02 3225 237

infoeko@moepp.gov.mk

 

Теl/faksi
Kabineti i ministrit 3251-402 – Shefi i kabinetit
3251-403 – Sekretari teknik
3251-460
3220-165 – faksi
Kabineti i zëvendës ministrit 3251-417
Kabineti i sekretarit shtetëror 3251-423
Drejtoria e Mjedisit Jetësor 3251-461 – Sekretari teknik
 Sistemi Hapësinor Informativ 3251-522
3251-523
3251-509
 Arkivi i MMJPH  3251-530
 Sektori i Komunikimit me Publikun 3251-449
3225-237