MMJPH: Analizë e jashtëzakonshme e burimeve të ndotjes së ajrit

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon që në kontinuitet dheme vëmendje i mbikëqyr emetimet e ndotësve në ajrin ambiental. Gjatë kësaj periudhe, kur në fuqi janë një sërë masash të Qeverisë për përballje me virusin COVID-19 me të cilat është kufizuar lëvizja e qytetarëve dhe puna e një pjese të madhe të institucioneve… Lexoni me shume »

REKOMANDIME PËR MENAXHIM ME MBETJET PËR QYTETARËT QË JANË NË KARANTINË OSE NË VETËIZOLIM ME RAST TË DYSHIMTË NË SHTËPI

MBETJET PERSONALE (SIÇ JANË FACULETAT, LECKAT E PASTRIMIT PËR PËRDORIM TË NJËHERSHËM, MASKAT ​​OSE DOREZAT) NË MËNYRË TË SIGURTË TË VENDOSEN NË QESE TË MBETJEVE PËR PËRDORIM TË NJËHERSHËM! QESET DUHET TË MBUSHEN DERI NË 2/3 E KAPACITETIT TË TYRE. KËTO QESE DUHET TË VENDOSEN BRENDA NJË QESEJE TJETËR, TË LIDHURA DHE TË DEPONUARA NË… Lexoni me shume »

KUMTESË

Palët që dëshirojnë të dorëzojnë Kërkesa elektronike në MMJPH, brenda periudhës 14-ditore derisa vlejnë masat eQeverisë për mbrojte ngakorona virusi, këtëmund ta bëjnë përmesemail adresëszyrtare: infoeko@moepp.gov.mk. Të njejtatdo të procesohensi kërkesa tëdorëzuaranë mënyrë tërregulltnë arkiv. Ju bëjmë me dije se Kërkesat duhet të dërgohen në një dokument të vetëm në formatin pdf.