MMJPH dhe FSHH do ta forcojnë së bashku pjesëmarrjen e shoqërisë civile në reformat sektoriale kyçe në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike

Me nënshkrimine Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur – Maqedonia riafirmoi angazhimin e përbashkët për t’i mundësuar shoqërisë civile që të marrë pjesë në reformat kryesore sektoriale në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, si pjesë e procesit të aderimit të BE-së. Përmes projektit “Dialogu… Lexoni me shume »