THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 28, paragrafi 3 i Ligjit për koncesione dhe partneritetit publiko privat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15), neni 55 i Ligjit të Ujërave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13,180/14 ,146/15 dhe 52/16) dhe Vendimi për… Lexoni me shume »

Makraduli në samitin global klimatik në Poloni

(11.12.2018) Sot, zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli, mori pjesë dhe foli në sesionin e sotëm të Dialogut Talanoa, që mbahet në kuadër të Konferencës së 24 të KB mbi Ndryshimet Klimatike (COP 24) i cili mbahet prej 9-14 dhjetor në Katovicë, Poloni Brenda sesionit, zëvendësministri Makraduli tregoi historinë e tij mbi… Lexoni me shume »

Ndryshimet klimatike – realitet apo iluzion

(07.12.2018) “Ndryshimet klimatike-realitet apo iluzion” është tema për të cilën sot diskutuan përfaqësuesit e shoqatave qytetare me përfaqësuesit e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (ASHAM),të cilët po punojnë në temën e ndryshimeve klimatike. Ngjarja është organizuar me… Lexoni me shume »

Shkolla fillore “Goce Dellçev” në Lisiçe të Poshtme do të ngrohet ekologjikisht

(06.12.2018) Sot, zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli, vizitoi shkollën fillore “Goce Dellçev” në Lisiçe të Poshtme, ku mënyra e ngrohjes u zëvendësua me lëndë djegëse bio (peleta) në vend të naftës. Gjatë vizitës, zëvendësministri, së bashku me kryetarin e komunës së Aerodromit Zlatko Marin, inspektuan kazanin e ri, të cilin me… Lexoni me shume »

КUMTESË PËR PUBLIKUN 04.12.2018

Sipas të dhënave të sistemit shtetëror të monitorimit automatik të cilësisësë ajrit ambiental, ju informojmë se pragu i informimit për PM10 (tejkalimi i vlerës prej 100 g / m3 gjatë dy ditëve rresht) i përkufizuar në Dekretin për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit për vlerat kufizuesepër nivelet dhe llojet e substancave ndotëse në ajrin ambiental… Lexoni me shume »

INFORMACION PËR PBLIKUN

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor është në procedurën e prokurimit të një centrali telefonik, për të cilin është lidhur një kontratë me Makedonski Telekom SHA Shkup. Ju informojmë se centrali telefonik që duhet të blihet ka një Hard disk të integruar që shërben për të ruajtur skedarët e konfigurimit dhe mesazhet e sistemit,… Lexoni me shume »