NUREDINI: Nuk ka kompromis me mjedisin jetësor

„ Edhe pse jemi në një periudhë me sfida shëndetësore dhe ekonomike, si Ministër i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor do të angazhohem që mos të ketë kompromis me mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe të mos lihet anash kriza klimatike me të cilën përballet e gjithë bota. Dua të theksoj që nëse diçka mësuam… Lexoni me shume »

Njoftim mbi disponueshmërinë

Ministria e Mjedisit Јеtësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se Propozim-ligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr si zonë e mbrojtur në kategorinë II – Park Kombëtar, si dhe Propozim-Raporti i Vlerësimit të Ndikimit Rregullator është në dispozicion në Regjistrin e Vetëm Elektronik të Rregulloreve të RMV-së (ENER) në linkun vijues: www.ener.gov.mk, dhe në faqen… Lexoni me shume »