logo
.
.
THIRRJE PUBLIKE
Në bazë të nenit 28, paragrafi 3 i Ligjit për koncesione dhe partneritetit publiko privat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 6/12, 144/14, 33/15,
1
.
.  
1
.
.  
Polska_makraduli
Makraduli në samitin global klimatik në Poloni
(11.12.2018) Sot, zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli, mori pjesë dhe foli në sesionin e sotëm të Dialogut Talanoa, që mbahet në
donatorskak_1
Donatorët e huaj do të ndihmojnë në realizimin e Planit për ajër të pastër
Në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë,u mbajt sot një konferencë donatorësh për të kërkuar ndihmë financiare dhe teknike nga donatorët ndërkombëtarë në luftën


 Më shumë ngjarje - 2015

MMJPH

MMJPH