SHPALLJE nr. 5/2018 për punësimin e 1 (një) përmbaruesi në një afat të caktuar në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimi Hapësinor
Në pajtim me nenin 22 dhe 23 të Ligjit për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10,
ReK _1
Përfundon hartimi i draft verzionit të A lejes së integruar ekologjike për REK Manastir
(16.07.2018) Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli, zhvilloi një takim pune me menaxhmentin e REK Manastirit, si dhe me përfaqësuesit e organizatave
drzaven_gradonacalnikBitola
Cilësia e ajrit është një prioritet për Manastirin
(13.07.2018) Sekretarja Shtetëroree Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Ana Petrovska, në Manastir mbajti një takim pune me kryetaren e Komunës së Manastirit Natasha
duraki_zbogar1
U intensifikua Bashkëpunimi me BE-në në realizimin e programit IPA në mjedisin jetësor
(09.07.2018) Ministri i Mjedisit Jetësor Sadulla Duraki, u takua me ambasadorin e Delegacionit të BE-së, Samuell Zhbogar dhe shefin e Delegacionit të Bashkëpunimit të BE-së
drzaven3
Mbrojtja e Liqenit të Prespës me ndihmën e PONT dhe SHEM
(09.07.2018) Sekretari shtet;ëror në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Ana Petrovska mori pjesë në hapjen e zyrës lokale të Shoqatës Ekologjike Maqedonase (SHAM)
duraki_svetskabanka2
Banka Botërore përgatit një raund të ri të ndihmës së partneritetit 4 vjeçar për Maqedoninë
(06.07.2018) Ministri i Mjedisit Jetësor Sadulla Duraki realizoi një takim pune me Marko Mantovanelli, drejtor i Bankës Botërore për Maqedoninë dhe Kosovën dhe Bekim Imeri,


 Më shumë ngjarje - 2015

MMJPH

MMJPH