Logo_GRB
MMJPH: Analizë e jashtëzakonshme e burimeve të ndotjes së ajrit
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon që në kontinuitet dheme vëmendje i mbikëqyr emetimet e ndotësve në ajrin ambiental. Gjatë kësaj periudhe, kur
MK_1
REKOMANDIME PËR MENAXHIM ME MBETJET PËR QYTETARËT QË JANË NË KARANTINË OSE NË VETËIZOLIM ME RAST TË DYSHIMTË NË SHTËPI
MBETJET PERSONALE (SIÇ JANË FACULETAT, LECKAT E PASTRIMIT PËR PËRDORIM TË NJËHERSHËM, MASKAT ​​OSE DOREZAT) NË MËNYRË TË SIGURTË TË VENDOSEN NË QESE TË MBETJEVE
Logo_GRB
KUMTESË
Palët që dëshirojnë të dorëzojnë Kërkesa elektronike në MMJPH, brenda periudhës 14-ditore derisa vlejnë masat eQeverisë për mbrojte ngakorona virusi, këtëmund ta bëjnë përmesemail adresëszyrtare: infoeko@moepp.gov.mk. Të
МЖСПП преземa превентивни мерки за заштита 1
MMJPH ndërmori masa parandaluese për mbrojtje
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në përputhje me situatën e sapokrijuar me korona virusin në vendin tone, zbaton një masë parandaluese për të
Прогрес во постапката за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк
Progres në procesin e shpalljes së një pjese të Malit Sharr për park kombëtar
Me iniciativën e MMJPH-së, Qeveria, në Seancën e djeshme të 15-të , u angazhua për përshpejtimin e procedurës për shpalljen e një pjese të Malit
Нуредини и Захариева Иднината на животната средина е во рацете на нашите деца
Nuredini dhe Zaharieva: E ardhmja e mjedisit jetësor është në duart e fëmijëve tanë
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini  së bashku me ministren e Punëve të Jashtme të Bullgarisë Ekaterina Zaharieva dhe kryetarin e komunës


 Më shumë ngjarje - 2015

MMJPH

MMJPH