Регионалната работилница TAIEX
Shkëmbehen përvoja për praktikat më të mira të menaxhimit të prerjes dhe tregtisë ilegale me drunj në vendet e Ballkanit Perëndimor
Punëtoria rajonale TAIEX për shkëmbimin e informacioneve dhe praktikave më të mira për menaxhimin e prerjes dhe tregtisë ilegale me drunj, sot dhe nesër mbahet
средба со НВО_vodi (1)
Mbrojtja e ujit dhe menaxhimi i burimeve të ujit temë e takimit të tretë tematik të ministrit Nuredini dhe organizatave të shoqëriveqytetare
Në takimin e tretë me radhë tematik të ministrit të Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini me përfaqësuesit e shoqërive qytetare, që u mbajt
Билатерална средба на министерот Нуредини и неговиот бугарски колега Димитров
Përforcimi i kontrollave të lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve ishte temë e diskutimit mes Ministrit Nuredini dhe kolegut të tij bullgar Dimitrov
Ministri për mjedis jetësor dhe ujëra në Republikën e Bullgarisë, Emil Dimitrov, gjatë vizitës së tij në Ministrinë e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, shprehu
Logo_GRB
THIRRJE PUBLIKE – FTESË PËR PJESËMARRJE NË PARAKUALIFIKIM
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut  përmes Komisionit për zbatimin e procedurës së koncesionit për përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga
Информација за мерна станица Ѓорче Петров
Riparohet instrumenti matës për grimcat PM 10 në stacionin matës mobil në Gjorçe Petrov
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon se stacioni matës mobil i vendosur në komunën e Gjorçe Petrovit është vënë në funksionim, përkatësisht maten
Стапени во сила измените на Законот за управување со отпад 1
Kanë hynë në fuqi Ndryshimet në Ligjin për menaxhimin e mbeturinave
MMJPH informon se ndryshimi i Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave,. është botuar në Gazetën Zyrtare të RMV nr.31/2020 më 10.02.2020. Sipas ndryshimeve, Ministria i informon


 Më shumë ngjarje - 2015

MMJPH

MMJPH