Kontakt

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
Sheshi Presveta Bogorodica Nr.3

infoeko@moepp.gov.mk

Personi përgjegjës për informimin dhe komunikimin me publikun
Angelina Jovanoviq
Tel. +389 070 267 238
Е-posta: a.jovanovik@moepp.gov.mk

Personi përgjegjës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik
Sasho Sekulovski
Тel: +389 076 456 716
Е-posta: s.sekulovski@moepp.gov.mk

Теl/faksi
Kabineti i ministrit 3251-402 – Shefi i kabinetit
3251-403 – Sekretari teknik
3251-460
3220-165 – faksi
Kabineti i zëvendës ministrit 3251-417
Kabineti i sekretarit shtetëror 3251-423
Drejtoria e Mjedisit Jetësor 3251-461 – Sekretari teknik
 Sistemi Hapësinor Informativ 3251-522
3251-523
3251-509
 Arkivi i MMJPH  3251-530
 Sektori i Komunikimit me Publikun 3251-449
3225-237