МЖСПП
.
.
МЖСПП
Konkurs publik për zhvillimin dhe zbatimin e një fushate kombëtare për ngritjen e vetëdijes publike dhe edukimin e qytetarëve dhe subjekteve për trajtimin e rrymave të posaçme të mbeturinave
Konkurs publik 
COP28 2
Qasja e re programore e Zvicrës në përshtatejn e sektorëve më të cenueshëm në Maqedoninë e Veriut
Me ftesë të organizatës joqeveritare Helvetas, Zvicër, ministrja Shukova zhvilloi një takim pune me Rupa Mukerji, drejtoreshë e Njësisë për Shërbime Këshillimore dhe anëtare e
Shukova_COP28
Shukova nga COP28: Tranzicioni i energjisë do të përshpejtohet përmes instrumentit për financimin e gjelbër
Ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova, në kuadër të COP28, mori pjesë në panelin e nivelit të lartë, i fokusuar në përvojat
МЖСПП
MMJPH: Ndërprerja e pragut të alarmit në Strumicë
Sipas të dhënave nga Sistemi monitories automatik shtetëror për cilësinë e ajrit, më datë 03.12.2023, përqëndrimet mesatare ditore të PM10 janë nën kufirin e përcaktuar
2- Шукова ги претстави националните очекувања од Инвестициската платформа пред првите луѓе на Европската нбанка обнова и развој, Меѓународната агенција за енергија и  Азиската инфраструктурна инвестициска банка
Shukova prezantoi pritshmëritë kombëtare nga Platforma e Investimeve para njerëzve të parë të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë dhe Bankës Aziatike të Investimeve Infrastrukturore
Me ftesë të organizatorëve, në kuadër të sesionit të 28-të të Konferencës së Palëve të UNFCCC-së (COP28) ministrja Shukova mori pjesë dhe foli në ngjarjen


 Më shumë ngjarje - 2020

MMJPH

MMJPH