МЖСПП
UDHËRRËFYES për REGJISTRIMIN e PRODHUESVE
Drejtoria për mjedis jetësor informon se të gjithë prodhuesit të cilët kanë obligim të regjistrohen në përputhje me Ligjin për Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit
МЖСПП
.
.
МЖСПП
.
.
1 Оџаклиеска на Завршната сесија на Климатското Собрание на Скопје
.
.  
1 Шукова на министерски состанок за ублажување и адаптација на климатските промени и развој кон климатски отпорна економија
.
.  
МЖСПП
Lista e projekteve të përzgjedhura që do të financohen nga Programi i Menaxhimit të Ujërave për vitin 2024
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka miratuar Vendim për përzgjedhjen e projekt propozimeve që do të financohen nga pjesa III, pika 1 dhe


 Më shumë ngjarje - 2020

MMJPH

MMJPH