minist.
N J O F T I M për vendosjen e shqyrtim publik dhe kryerje debat publik mbi Projekt Raportin për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Strategjisë Afatgjatë të Veprimit Klimatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për periudhën 2020 – 2050
Në pajtim me nenin 69, paragrafi 1 i Ligjit për mjedisin jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010;
zamenik
MMJPH pjesëmarrëse në Forumin e 6-të vjetor Strategjia Evropiane për detin Adriatik dhe Jon
Me ftesë të ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës së Sllovenisë Dr. Anzhe Logar, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor merr pjesë në
NacrtPlan_Sar Planina_1
Filloi përgatitja e Projekt – Planit për menaxhimin me Parkun Kombëtar të ardhshëm “Mali Sharr
Sot u mbajt ngjarja hyrëse për përgatitjen e Projekt – Planit për menaxhimin me Parkun Kombëtar “Mali Sharr”. Ngjarja hap një kapitull të ri për
Eionet_core_data_flows_2020
Maqedonia e Veriut së bashku me Austrinë dhe Suedinë shënon sukses 100% në përmbushjen e kërkesave të EEA
Për herë të tretë, në vitin 2021, Maqedonia e Veriut shënon 100% sukses në raportimin e të dhënave dhe informacioneve në raport me disa media
velosipedski koridori
Oxhaklieska: Analizë e mundësive për përfshirjen e korridoreve të biçikletave në planifikimin hapësinor
Zëvendësministrјае Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Hristina Oxhaklieska, sot mbajti një takim pune me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile “Natoçak” nga Prilepi dhe “Iniciativa
samit_za_klima
Nuredini a prezantoi ambicien kombëtare për klimën në kuadrin e Samitit të Lidershipit për Klimën në SHBA
Sot, Ministri Nuredini prezantoi ambicien klimatike të Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë vitruale në një tryezë të rrumbullakët ministrore të organizuar nga i


 Më shumë ngjarje - 2020

MMJPH

MMJPH