Sekretare shtetërore në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor – Kaja Shukova

DrzavenSekretar_Kaja Shukova

Data dhe vendi i lindjes: 01.01.1970, Shkup

 

ARSIMIMI

1989 -1995 Fakulteti Teknologjik – metalurgjik Shkup, Teknolog i diplomuar i inxhinierisë VII / 1 (bioteknologji ushqimore)

1984 -1988          SHMSH Nikolla Karev, Shkup

 

PËRVOJA PROFESIONALE

qershor 2001 – tetor 2020 Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Udhëheqëse e Sektorit për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Investime
mај 2000 – maј 2001 Ministria e Mjedisit Jetësor, Sektori për Zhvillim të Qëndrueshëm, Departamenti i Përgatitjes së Projekteve, Këshilltare
dhjetor 1999 – prill 2000 Ministria e MjedisitJetësor,Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Këshilltare
shkurt 1999-nëntor 1999 Ministria e Mjedisit Jetësor, Departamenti i Eko-Menaxhimit, Kontratë në vepër
nëntor 1998-јаnar 1999 Ministria e Ndërtimit, Urbanizmit dhe Mjedisit, Kontratë në vepër
1994-1998

 

Sektori privat (Birraria – Shkup, inxhiniere fabrike, MOTO TREJD – Shkup – administratë, AIVA BEK – Shkup – administratë)

TRAJNIME

2001                     Certifikata e menaxhimit dhe përgatitjes së projektit, cikli i projektit, programi RIP, Shkup

2001/2002          Program trajnimi për Telekomin, Menaxhimi i ciklit të projektit,

2009                   Programi i trajnimit për menaxhimin e ujërave të zeza, Qendra JICA, Tokio Japoni

2011                    International Visitor Leadership Program, Programi i menaxhimit të ujëravet, SHBA

GJUHË

Maqedonisht, anglisht (në mënyrë aktive), gjermanisht (në mënyrë pasive)

AFTËSITË TEKNIKE

MS-Office (Word, Excel, Power Point, Corel Draw)