Ish ministrat

Naser Nuredini – ministër nga qershor 2019 deri në shkurt 2023

Sadulla Duraku – ministër nga maji 2017 deri në qershor 2019

Bashkim Ameti – ministër nga prilli 2016 deri në maj 2017

Nurhan Izairi – ministër nga qershori 2014 deri në prill 2016

Abdylaqim Ademi – ministër nga korriku 2011 deri në qershor 2014
Dr. Nexhati Jakupi – ministër nga korriku 2008 dei në korrik 2011

Xhellil Bajrami – ministër nga shkurti 2007 në korrik 2008
Ymer Aliu – ministër nga gushti 2006 deri në shkurt 2007

Zoran Shapuriq - ministër nga dhjetori deri në gusht 2006
Lubomir Janev – ministër nga tetori 2002 deri në dhjetor 2004

Dr. Vlladimir Xhabirski – ministër nga maji 2001 deri në gusht 2002
Marjan Dodovski – ministër nga dhjetori 2000 deri në qershor 2001 dhe nga gushti 2002 deri në tetor 2002
Toni Popovski - ministër që nga viti 1998. deri në dhjetor 2000