Kumtesë për ndërprerjen e pragut të alarmimit në Tetovë

Sipas të dhënave nga SASHMCA më 27.01.2020, koncentrimet mesditore tëgrimcave PM10 janë nën pragun e përcaktuar të alarmit prej 175 g / m3, dhe episodi i dy ditëve radhazi është ndërprerë në Tetovë. Me këtë ndërpriten të vlejnë masat për rastet e tejkalimit të pragut të alarmit për grimcat PM10 për Tetovën.