Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година – Филтри за МСП

Институција која огласува:Влада на Република Северна Македонија

Рок на пријавување: 02.10.2019

Јавниот повик е објавен на веб страната на Владата на РСМ на следниот линк:

https://vlada.mk/node/18950