REKOMANDON

Në rast të tejkalimit të pragut të përqëndrimit të grimcave PM10 nga 50 µg/m³ në 5 ditë rresht, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor tregon se është shumë e rëndësishme që të përfshihen edhe qytetarët të cilët mund të veprojnë në mënyrë individuale për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe REKOMANDON:
preporaki.alb flash