Извештај за шестмесечната работа на заменик министерот за животна средина и просторно планирање М-р Јани Макрадули

Извештај