Yearly Archives: 2019

Nuredini: Vetëm duke ndërtuar partneritet me shoqëritë qytetare,  mund të arrijmë qëllime të përbashkëta më shpejt dhe në mënyrë më efektive

Takimi i sotëm i Ministrit të Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hpësinor Naser Nuredini me përfaqësuesit e shoqëriveqytetare u zhvillua në një atmosferë të shkëmbimit konstruktiv të informacioneve dhe sugjerimeve, me qëllim të vendosjes së një bashkëpunimi sinergjik përmes të cilit do të arrihen qëllimet e përbashkëta mjedisore. Tema e takimit, e cila është e para… Lexoni me shume »

U siguruan mjete shtesë për impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në Koçani

(24.12.2019)Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini, ambasadorja e Konfederatës së Zvicrës Sibil Suter Tehada, kryetari i Komunës së Koçanit Nikollço Ilijev dhe drejtori i NP “Solidarnost” nga Vinica Aleksandar Trajkov, e nënshkruan Aneksin e Kontratës së projektit për impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në Koçani me anë të të cilit… Lexoni me shume »