Yearly Archives: 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

Почитувани, Согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за следење на квалитет на воздух на ден 28.12.2017г., среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 200 mg/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Скопје, на мерните места Лисиче и Ректорат.Мерките донесени согласно заклучоците од Нацрт – записникот од 40та… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавност 27.12.2017 год.

Според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеролошки работи, Ве информираме дека прагот на алармирање за PM10 (надминување на вредноста од 200mg/m3 во текот на два последователни денови)дефиниран во Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови … Прочитај повеќе »