Yearly Archives: 2016

INFORMATË PËR MEDIA

Të nderuar, Мinistria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara e ftojnë publikun që të marr pjesë në hulumtimin elektronik të opinionit publik për ndryshimet klimatike, i cili zbatohet në kuadër të projektit „Raporti i dytë kombëtar për ndryshimet klimatike“. Opinionin   tuaj duhet ta shprehni duke plotësuar pyetësorin… Lexoni me shume »

Ka filluar projekti Tuining për forcimin e kapaciteteve administrative për zbatimin e Direktivës kornizë për mbeturinat dhe direktivave për rrymat specifike të mbeturinave

(14.12.2016)Sot në ambientet e Qendrës informative të BE-së u shënua fillimi i projektit Tuining për forcimin e kapaciteteve administrative për zbatimin e Direktivës kornizë për mbeturinat dhe direktivave për rrymat specifike të mbeturinave. Me këtë rast, ekspertë të huaj dhe të vendit mbajtën prezentime me temë: Menaxhimi me mbeturinat në shtetin tonë. – Në sferën… Lexoni me shume »