Архива

Работилница на Националните експерти за Информациски системи за животната средина во Европа

(25-27.06.2012 год.) Во Истанбул – Турција, се одржа работилница на Националните експерти за Информациски системи за животната средина во Европа, на која учествуваше Никола Јакимовски, претставник од Министерство за животна средина и просторно планирање. На оваа работилница, учесниците имаа можност да се запознаат со плановите на Европската агенција за животна средина – ЕЕА – во… Прочитај повеќе »

Одржна работилница за Географски информациски системи

(28-29.06.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа работилница за Географски информациски системи, во рамки на GIO LAND програмата на Европската агенција за животна средина. На оваа работилница учествуваше Часле Тошевски, претставник од Секторот за Просторно планирање при Министерството за животна средина и просторно планирање. Работилницата беше посветена на информирањето на учесниците за статусот на… Прочитај повеќе »

Работилница на работната група за емисии и инвентаризација во Европската агенција за животна средина

(14-16.05.2012 год.) Во Берн – Швајцарија се орджа работилница на работната група за емисии и инвентаризација во Европската агенција за животна средина, на која што учествуваше Светлана Глигоровска од Министерство за животна средина и просторно планирање. Целите на оваа работилница беа да се овозможи форум за дискусија помеѓу оние експерти кои работата на компилирање и… Прочитај повеќе »