Архива

51-ви состанок на Работната група за стратегии и прегледи

(30.04 – 04.05. 2013 год.)Во период од 30 април до 04 мај 2013 година во Женева, во седиштето на Обединетите нации се одржa 51-от состанок на Работната група за стратегии и преглед. На состанкот од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваше м-р Александра Несторовска-Крстеска. На состанокот беа презентирани мерките за редукција не емисиите во… Прочитај повеќе »

Одржан работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина

Одржан работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина

(22-23.04.2013) Во организација на Европската агенција за животна средина, во Копенхаген, Данска се одржа работен состанок за изработка на извештаи за состојбата на животната средина. На состанокот беа дадени насоки за воспоставување инвентар за изготвените извештаи на национално ниво SERIS (Заеднички информативен систем за извештаи за животна средина на Европа). Воспоставување на директна врска помеѓу… Прочитај повеќе »

Одржан работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг

Одржан работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг

(15-18.04.2013) Во организација на на UNECE (Економска комисија за Европа на Обединетите нации) и UNSD (Секторот за статистика на Обединетите нации), во периодот од 15.04 до 18.04.2013 година во Женева, Швајцарија се одржa работен состанок за индикатори за животна средина и мониторинг. На состанокот учествуваа претставници од ЕЕССА земјите, Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Австрија, Швајцарија,… Прочитај повеќе »