Archives

-

(03-04.10.2012 год.) Во Истанбул – Турција, се одржа редовен работен состанок на Националните рефентни центри, односно тематски експерти за отпад во Еворпската агенција за животна средина. Домаќин на работилницата беше Турското Министерство за животна средина и урбанизам. Целта на состанокот беше да се осигура размената на информации во однос на имплементацијата на Рамковната директива за… Continue reading »

-

(19-21.09.2012 год.) Во Скопје – Хотел Александар Палас, се одржа конференција со наслов “Насочување на базите на податоци и форматите за размена на информации”, организирана од страна на Европската агенција за животна средина (ЕЕА). Министерот за животна средина и просторно планирање, Абдилаќим Адеми, ја отвори  конференција која е организирана во рамки на проектот “Кон заеднички… Continue reading »

-

(19-20.09.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа првиот состанок на Интерес групата за Користење на земјиштето и Просторно планирање, инициран од страна на Европската агенција за животна средина. На работилницата во Копенхаген учествуваше Дејан Гаџовски, претставник од Секторот за Просторно планирање во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање. Целта на оваа… Continue reading »