MK – НИ 025

БРУТО- БИЛАНС НА АЗОТ smile1 strelki
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за креирање на политиката
Клучна порака
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Ndryshuar per here te fundit:  April 2, 2021