INFORMATË PËR MEDIA

Të nderuar,

Ju informojmë se zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor  mr. Stevo Temellkovski  dhe kryetari i komunës së Demir Kapisë Trajçe Dimitriev, do të përfshihen në aksionin “Dita e drurit- mbille ardhmërinë tënde “.

Më 03.12.2014(e mërkurë) në orën 10:30 do të mbillen fidanë në lokacionin e f.Përzhdevë.