FIZHT: U prezantuan nëntë projekte për reduktimin e ndotjes së ajrit të mbështetura nga Fondi i Inovacionit dhe Zhvillimit Teknologjik

Fond_za_inovacii_MakraduliNëntë projekte për reduktimin e ndotjes së ajrit u prezantuan sot në Fondin e Inovacionit dhe Zhvillimit Teknologjik, të mbështetur përmes tre programeve të ndryshme të FIZHT: “O2 Sfidë”, Komercializimi i Inovacionit si dhe “Sfida e Hulumtuesve të Rinj”.

Në prezantim morën pjesë përfaqësues të ndërmarrjeve vendase të vogla dhe të mesme, si dhe studentë të shkollës së mesme “Rade Jovçevski Korçagin” nga Shkupi.

Për projektet e paraqitura, matjet janë bërë në një mjedis laboratorik dhe real, dhe rezultatet janë paraqitur para audiencës në ngjarjen e sotme publike.

Projekti i një biçiklete elektrike me filtrat e brendshëm të brendshëm të Venito Komerc” e tregon efektin e pastrimit të grimcave të ndotjes PM10 dhe PM2.5 aq sa krijojnë dy vetura me naftë. Pastruesi i ajrit në mjediset në natyrë të Daris Inzhinering” pritet të mbulojë një sipërfaqe prej rreth 400,000 m2 dhe madje matjet fillestare tregojnë efekte të dukshme menjëherë pas instalimit.

Projekti i Metalloteknikës nga Prilep siguron kursim të energjisë për ngrohjen së paku 30% të shtëpive me teknologji nano-teknologjike të prodhuar nga materiale lokale.

Nxënësit e shkollave të mesme nga “Rade Jovçevski Korçagin” e prezantuan konceptin e “pastruesit të ajrit të brendshëm” bazuar në përdorimin e bimëve specifike në klasë. Kompania “Eëo Solar” ka prezantuar një prototip të stacioneve matëse, të cilat kushtojnë 90% më pak se kostoja e importuar, bazuar në përdorimin e teknologjisë moderne për matjen dhe gjetjen e ndotësve me saktësi dukshëm më të madhe se sa stacionet ekzistuese të matjes. Projekti i ” BB Klasik kars” prezantoi një automjet elektrik prototip nga prodhimi i brendshëm me 0 emetim të grimcave të dëmshme në ajër, që mund të shkojë deri në 150 km me një ngarkesë të vetme të baterisë dhe të zhvillojë një shpejtësi mesatare deri në 120 km / orë. Për makinën tashmë është siguruar Certifikata TUV nga Gjermania dhe prezantohet në Itali. Kostoja e kësaj makine është mesatarisht 40% më e ulët se sa ato të ngjashme që ofrohen në treg nga prodhuesit e huaj.

Projekti i ndërmarrjes “Tehnoben Nova” për filtrimin e pastrimit të kapaciteteve industriale tregon reduktimin e emetimit të grimcave PM së përgjysmë, pra është ulur nga 0.152 në 0.076. Ndërsa monoksidi i karbonit gjithashtu zvogëlohet nga 1460 në 683 mg / m3. Paneli diellor i “Eko Solar” për 5 muaj tregon kursime prej 675 kWh dhe ulje të ndotjes së ajrit – duke përdorur vetëm një kolektor në nivel vjetor – nga 698 CO2 në 260 CO2.

Drejtori i Fondit Despotovski gjithashtu iu drejtua prezantimit të efekteve, i cili tha: “Sot ne paraqesim rezultatet e 9 projekteve të uljes së ndotjes së ajrit të financuara përmes mekanizmave të ndryshëm FIZHT që investojnë rreth 1 milion euro, nga të cilat 250.00 investimi i vetë kompanive. Projekte reale, me njerëz të vërtetë, me kompani të vërteta dhe me efekte reale. Unë nuk po them që këto projekte sot do të zgjidhin problemin e ndotjes në vendin tonë ose globalisht, por ato sigurisht që kontribuojnë. Gjëja më e lehtë është të tregoni gishtin në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe të prisni që ata të zgjidhin problemin. Por unë besoj se të gjitha institucionet, organizatat, madje edhe individët duhet dhe patjetër japim kontribut, të gjithë në fushën e tyre dhe mikro mjedisin për të kapërcyer këtë problem global. Si Fond, ne kemi prezantuar një angazhim për të gjitha kompanitë që financojmë, dhe para nënshkrimit të kontratave, bëhet një vlerësim i pavarur nëse projektet të cilat financohen dhe duhet të sjellin rritje ekonomike, kanë një pjesë të caktuar të ndotjes, tha Despotovski.

Zëvendës Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli vuri, në dukje se një nga mënyrat më efektive për të trajtuar ajrin e ndotur është inovacioni, një zonë në të cilën Komisioni Evropian drejton aktivitetet dhe politikat e tij.

“Evropa po përballet me dy kriza, ekonominë, domethënë, pabarazinë e madhe në vendet anëtare dhe vendet që duan të bëhen pjesë e Unionit, dhe e dyta është ekologjia dhe sfidat që sjellin ndryshimet klimatike dhe mjedisin. Këto kriza krijohen me vendime politike dhe vetëm kështu mund të zgjidhen, natyrisht me anë të inovacionit, të rinjve të vlefshëm dhe natyrisht shkencës. Vendi ynë po punon për të siguruar instrumente financiare për të mbështetur inovacionin në këtë fushë, dhe ata duhet të bëjnë kalimin në një ekonomi të gjelbër. Unë jam i kënaqur që Fondi e njeh këtë, domethënë nevojën për të ndërtuar kapacitete për t’u përgatitur në procesin e negociatave dhe që të jemi në gjendje të kontribuojmë vërtet në uljen e ndotjes së ajrit, “tha Makraduli.

Despotovski gjithashtu njoftoi programe dhe thirrje të reja në këtë fushë, pasuar nga një thirrje e re publike – “O2 Sfidë 2″, që do të zbatohet në partneritet me Ministrinë e Mjedisit Jetësor, OJQ-të që punojnë në këtë fushë dhe UNDP.