Njoftim për përfundimin e pragut të alarmit

Sipas të dhënave nga SMASHCA (DAMSKV) më 28.12.2021, koncentrimet mesatare ditore të PM10 janë nën pragun e definuar të alarmit prej 150 µg/m3, dhe episodi dy ditë radhazi është ndërprerë në Shkup – Qendër, Gazi Babë, Lisiçe dhe Rektorat dhe Strumicë.