Соопштение за прекинување на прагот на алармирање

Согласно податоците од ДАМСКВ на ден 28.12.2021, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 150 µg/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Скопје – Центар, Гази Баба, Лисиче и Ректорат и Струмица.