Нуредини и Касами дискутира за ИПА проектот за изградба на колекторски систем, канализациона мрежа и пречистителна станица за Тетово

Министерот за животна средина и просторно планирање Насерт Нуредини оствари работен состанок со градоначалникот наТетово БилалКасами на кој дискутираа за реализација на на капиталниот инфраструктурен ИПА проект за изградба на колекторски систем и секундарна канализациона мрежа како и пречистителна станица за отпадни води за агломерацијата Тетово. Фокусот на разговорот беше на обврските што ги имаат корисниците на проектот, МЖСПП, општина Тетото и ЈКП Тетово, како и за потребата секој од своја страна што поскоро да пристапи кон завршување на обврските како подготвителни активности за отпочнување на реализација на проектот.

Sredba_Nuredini_Kasami

За овој проект, во рамки на ИПА 1, веќе е изработена техничката и тендерската докумантација, а самата изградба е планирана во рамки на ИПА 2 програмата и се очекува да започне до крајот на 2022 година.