Информација на ЦУК за активни пожари за периодот од 8:30 часот на ден 04.09.2019 до 08:30 часот на ден 05.09.2019

Вонредна информација за активни пожари до 11.00 часот на ден 05.09.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 04.09.2019г. до 8:30 часот на ден 05.09.2019г.

Вонредна информација за активни пожари до 11.00 часот на ден 04.09.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 03.09.2019г. до 8:30 часот на ден 04.09.2019г.

Вонредна информација за активни пожари до 12.00 часот на ден 03.09.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 02.09.2019г. до 8:30 часот на ден 03.09.2019г.

Вонредна информација за активни пожари до 12.00 часот на ден 02.09.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 01.09.2019г. до 8:30 часот на ден 02.09.2019г.

Вонредна информација за активни пожари до 17.00 часот на ден 01.09.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 31.08.2019г. до 8:30 часот на ден 01.09.2019г.

Вонредна информација за активни пожари до 12.00 часот на ден 30.08.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 29.08.2019г. до 8:30 часот на ден 30.08.2019г.

Вонредна информација за активни пожари до 18.00 часот на ден 29.08.2019 година

Вонредна информација за активни пожари до 12.00 часот на ден 29.08.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 28.08.2019г. до 8:30 часот на ден 29.08.2019г.

Вонредна информација за активни пожари до 10.00 часот на ден 27.08.2019 година

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 26.08.2019г. до 8:30 часот на ден 27.08.2019г.

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 25.08.2019г. до 8:30 часот на ден 26.08.2019г.

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 24.08.2019г. до 8:30 часот на ден 25.08.2019г.

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 22.08.2019г. до 8:30 часот на ден 23.08.2019г.

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 21.08.2019г. до 8:30 часот на ден 22.08.2019г.

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 20.08.2019г. до 8:30 часот на ден 21.08.2019г.

Информација за периодот до 12:00 часот на ден 20.08.2019г.

Информација за периодот од 8:30 часот на ден 19.08.2019г. до 8:30 часот на ден 20.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 15.08.2019г. до 8:30 часот на ден 16.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 14.08.2019г. до 8:30 часот на ден 15.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 13.08.2019г. до 8:30 часот на ден 14.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 12.08.2019г. до 8:30 часот на ден 13.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 11.08.2019г. до 8:30 часот на ден 12.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 08.08.2019г. до 8:30 часот на ден 09.08.2019г.

Информација за перидот од 8:30 часот на ден 07.08.2019г. до 8:30 часот на ден 08.08.2019г.