Featured Article

ЈАВЕН ПОВИК за регистрирање на здруженија на граѓани и фондации што делуваат во областа животна средина

Во интерес на подобра комуникација, плодотворна и ефикасна соработка со невладиниот сектор Министерството за животна средина и просторно планирање ги ажурира податоците и изработува Регистар на здруженијата на граѓани и фондации во Република Северна Македонија кои работат на полето на заштитата на животната средина и природата со посебен акцент на областа на интерес и делување…. Прочитај повеќе »

Featured Article

Нови закони од областа на управување со отпад

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Прочитај повеќе »

Featured Article

АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување

  Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување, бидејќи во услови на екстремно високи температури што подолг временски период ја зафатија нашата земја и најмало невнимание може да биде причина за пожар што може да има катастрофални последици по здавјето на луѓето, природата и животната… Прочитај повеќе »

Патоказот за декарбонизација на Енергетската заедница, обрска и можност за позелен раст и развој на државата

Денеска, министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова оствари средба со директорот на енергетската заедница, Артур Лорковски. На состанокот директорот Лорковски информираше за тековните и идни предизвици на државите во регионот што, според министерските одлуки, споделуваат регионални предизвици, особено во делот на спроведувањето на Патоказот за декарбонизација и механизмот за јаглеродно прилагодување на… Прочитај повеќе »

МАСВА и МЖСПП со меморандум за соработка ќе работат на унапредување на управувањето со отпадот во земјата

Со потпишување на меморандумот за соработка меѓу денес Македонската асоцијација за цврст отпад (МАСВА) и Министерството за животна срдина за просторно планирање, започна годишната конференција на МАСВА, посветена на „Имплементација на кружната економија во управување со цврст отпад“. – Се надевам дека денешната конференција ќе придонесе да се зајакне секторот што делува во управувањето со… Прочитај повеќе »