Featured Article

Нови закони од областа на управување со отпад

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Прочитај повеќе »

Featured Article

АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување

  Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување, бидејќи во услови на екстремно високи температури што подолг временски период ја зафатија нашата земја и најмало невнимание може да биде причина за пожар што може да има катастрофални последици по здавјето на луѓето, природата и животната… Прочитај повеќе »

И Осогово има потенцијал да биде дел од европската мрежа НАТУРА 2000

Денот на мрежата на НАТУРА 2000 подрачја во Европа беше одбележан денеска, во туристичкиот инфо-центар на Пониква, Осоговски Планини, во присуство на претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), градоначалникот на општина Кочани, претставници од Фармахем, Македонското еколошко друштво (МЕД), претставници од Швајцарската агенција за развој и соработка, како и локални чинители…. Прочитај повеќе »

Државниот секретар Шукова на регионална конференција за праведна транзиција

Државниот секретар во министерството за животна средина и просторно планирање, Каја Шукова, денеска, имаше свое обраќање на дводневната онлајн Регионална конференција за праведна транзиција, организирана во рамки на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени”, финансиски поддржан од Шведската агенција  за меѓународна соработка и развој – СИДА, а раководен од Еко-свест Скопје во соработка… Прочитај повеќе »

Се одржа трибината на тема „Вештини за зелен град“

Заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска денеска, ја отвори трибината на тема „Вештини за зелен град“, организирана во рамките на Проектот ,,Европска платформа за извонредност во стручното образование и обука за зелени иновации – GREENOVET” и иницијативата „Европска недела на стручни вештини“. Истакнувајќи дека патоказот за зелена транзиција е јасно зацртан… Прочитај повеќе »