Featured Article

Нови закони од областа на управување со отпад

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Прочитај повеќе »

Featured Article

АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување

  Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување, бидејќи во услови на екстремно високи температури што подолг временски период ја зафатија нашата земја и најмало невнимание може да биде причина за пожар што може да има катастрофални последици по здавјето на луѓето, природата и животната… Прочитај повеќе »

ПОКАНА ЗА СОСТАНОК СО ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСКУСИЈА ВО ВРСКА СО НАЦРТ-ЗАКОН ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА

Министерството за животна средина и просторно планирање Ве поканува на состанок со презентација и дискусија во врска со Нацрт-законот за прогласување на Охридско Езеро за споменик на природата. Состанокот ќе се одржи на 9 февруари 2023 година (четврток), со почеток во 13 часот, во салата за состаноци на МЖСПП, 7 кат. Ве молиме да го… Прочитај повеќе »

НУРЕДИНИ: Нашите напори вродија со плод – Европската комисија одобри дополнителна донација од 22,5 милиони евра за регионалниот систем за управување со отпад

После потпишувањето на Договорт за заем со Европската банка за обнова и развој со кој се обезбедија 55 милиони евра за развивање на регионалниот систем за управување со отпад, Европската комисија, во рамки на Инвестиционата рамка за Западен Балкан одобри дополнителни 22,5 милиони евра како инвестициска донација. Ако се додадат и 9-те милиони евра што… Прочитај повеќе »

Студиска посета на агенцијата за животна средина во Талин, Естонија

Во периодот од 28.11.2022 година до 02.12.2022 година, во рамките на проектот „Развој на информативен систем за животна средина EuropeAid/139107/IH/SER/MK, инплементиран од Particip GmbH“, се одржа студиска посета на агенцијата за животна средина во Талин, Естонија. Цел на студиската посета беше запознавање и размена на искуства од областа за мониторинг на медиумите на животната средина… Прочитај повеќе »