Учество на виртуелен состанок на националните GLOBE координатори

На 04.02.2021година, се одржа виртуелен состанок на националните GLOBE координатори од сите земји од Европа, вклучени во програмата GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина, односно вкупно учествуваа претставници од 27 земји. На состанокот од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше Катерина Николовска, која ги спроведува активностите на GLOBE Програмата… Прочитај повеќе »

Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година

  Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година Исправка на Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година ПРИЛОГ 1 – Барање за добивање… Прочитај повеќе »

Учество на виртуелна Годишна конференција за Унапредување на Индикаторите на ЕЕА

На 22 Јануари 2021 се одржа состанок во форма на онлајн вебинар на тема – Унапредување на Индикаторите на ЕЕА, во организација на Европсдката агенција за животна средина. На состанокот од Македонски Информативен центар за животна средина, учествуваше Катерина Николовска, како Национален референтен центар за известување за состојбата на животната средина. На овој вебинар беше… Прочитај повеќе »