Featured Article

АПЕЛ до граѓаните

  Со оглед на екстремно високите температури и ниската влажност на воздухот кои креираат идеални предуслови за пожари, Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ до граѓаните на Република Северна Македонија, одговорно да се однесуваат на отворено, со цел намалување на заканите од пожари што веќе беснееат во некои региони од државата. Посебно… Прочитај повеќе »

Featured Article

ЈАВЕН ПОВИК за регистрирање на здруженија на граѓани и фондации што делуваат во областа животна средина

Во интерес на подобра комуникација, плодотворна и ефикасна соработка со невладиниот сектор Министерството за животна средина и просторно планирање ги ажурира податоците и изработува Регистар на здруженијата на граѓани и фондации во Република Северна Македонија кои работат на полето на заштитата на животната средина и природата со посебен акцент на областа на интерес и делување…. Прочитај повеќе »

Featured Article

Нови закони од областа на управување со отпад

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Прочитај повеќе »

Featured Article

АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување

  Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување, бидејќи во услови на екстремно високи температури што подолг временски период ја зафатија нашата земја и најмало невнимание може да биде причина за пожар што може да има катастрофални последици по здавјето на луѓето, природата и животната… Прочитај повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА НАЦРТ ТЕКСТ НА ЗАКОН ЗА просторно планирање

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека изработи работна верзија на Законот за просторно планирање која е достапна на веб страницата на Министерство за животна средина и просторно планирање. По завршениот консултативен процес Нацрт законот ќе биде достапен на Единствениот национален електронски регистар на прописи во Република Македонија (ЕНЕР) за понатамошни… Прочитај повеќе »

Учество на 25-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) и “Регионален Тренинг за статистики и индикатори за квалитетот на амбиенталниот воздух и емисии во воздухот”

На 02 и 03.05.2023 година се одржа 25-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). На состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина учествуваше Катерина Николовска, ко-претседавач на работната група со мандат од… Прочитај повеќе »