Featured Article

Нови закони од областа на управување со отпад

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Прочитај повеќе »

Featured Article

АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување

  Министерството за животна средина и просторно планирање упатува АПЕЛ за зголемена внимателност и сoвесно и одговорно однесување, бидејќи во услови на екстремно високи температури што подолг временски период ја зафатија нашата земја и најмало невнимание може да биде причина за пожар што може да има катастрофални последици по здавјето на луѓето, природата и животната… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД

Почитувани, поради зголемениот број на пријавени кандидати, Ве информираме дека првиот (теоретски) дел од стручниот испит за управител со отпад ќе се одвива во два дена, односно на 5 и 6 октомври 2022 година. Распоредот на лицата кои ќе полагаат на 5 октомври е веќе достапен, додека распоредот за 6 октомври ќе биде дополнително објавен… Прочитај повеќе »

Состанок во просториите на Европската агенцијата за животна средина

Во периодот од 13.06.2022 година до 14.06.2022 година во Копенхаген, Данска, во просториите на Европската агенцијата за животна средина се одржа првиот годишен состанок со физичко присуство, согласно измените воведени поради Ковид пандемијата. Овој состанок беше од особена важност за Националниот координатор (NFP) Катерина Николовска, поради одржувањето на координации со претставниците од ЕЕА во однос… Прочитај повеќе »

Учество на 24-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA)

На 11 и 12.04.2022година се одржа 24-ти состанок на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина (WGEMA) во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). На состанокот на Работната група за мониторинг и оцена на животната средина учествуваше Катерина Николовска, ко-претседавач на работната група со мандат од две… Прочитај повеќе »