Konkurs për alokimin e mjeteve për financimin dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të tjera në fushën e mjedisit për vitin 2021

  Konkurs për alokimin e mjeteve për financimin dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të tjera në fushën e mjedisit për vitin 2021 Korrigjimi i Konkursit për alokimin e fondeve për financimin dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të tjera në fushën e mjedisit për vitin 2021 SHTOJCA 1 – Kërkesa për marrjen… Lexoni me shume »