Featured Article

Gjashtë ligje nga fusha e menaxhimit me mbeturinat

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Lexoni me shume »

Osogova gjithashtu ka potencial të jetë pjesë e rrjetit evropian NATURA 2000

Dita e rrjetit të zonës NATURA 2000 në Evropë është festuar sot, në Info-Qendrën turistike të Ponikvës, Bjeshkët e Osogovës, në prani të përfaqësuesve të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH), kryetarit të Komunës së Koçanit, përfaqësuesve nga Farmahem, Shoqëria Mjedisore e Maqedonisë (MED), përfaqësues të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, si… Lexoni me shume »

Sekretarja shtetërore Shukova në konferencën rajonale për tranzicionin e drejtë

Sekretarja shtetërore në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shukova, ka mbajtur sot një fjalim në Konferencën Rajonale dyditore online për Tranzicionin e Drejtë, organizuar në kuadër të projektit “Organizatat civile në veprimin për ndryshimet klimatike”, mbështetur financiarisht nga Agjencia Suedeze Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim -SIDA dhe i udhëhequr nga Eko-vetëdija Shkup… Lexoni me shume »

U mbajt një panel diskutimi me temë “Aftësitë për një qytet të gjelbër”

Zëvendësministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Hristina Oxhaklieska, sot hapi panel diskutimin me temë “Aftësitë për një qytet të gjelbër”, organizuar në kuadër të projektit “Platforma evropiane për ekselencë në arsimin profesional dhe aftësimin për inovacion të gjelbër – GREENOVET” dhe iniciativën ” Java evropiane e shkathtësive profesionale “. Zëvendësministrja Oxhaklieska, duke theksuar se… Lexoni me shume »