Featured Article

THIRRJE PUBLIKE për regjistrimin e shoqatave të qytetarëve që veprojnë në fushën e mjedisit

Në interes të komunikimit më të mirë dhe bashkëpunimit të frytshëm dhe efikas me sektorin joqeveritar, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor po i përditëson të dhënat dhe krijon Regjistrin e shoqatave të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut që punojnë në fushën e mjedisitdhe mbrojtjen e natyrës me theks të veçantë në… Lexoni me shume »

Featured Article

Gjashtë ligje nga fusha e menaxhimit me mbeturinat

  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ_ 16.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР.  215   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД_ 17.09.2021 СЛУЖБЕН ВЕСНИК БР. 216   З А… Lexoni me shume »

Udhërrëfyesi për dekarbonizimin e Komunitetit të Energjisë, detyrim dhe mundësi për rritje dhe zhvillim më të gjelbër të shtetit

Ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shukova sot ka zhvilluar një takim me drejtorin e komunitetit energjetik, Artur Lorkovski. Në takim, drejtori Lorkovski informoi për sfidat e tanishme dhe të ardhshme të shteteve në rajon, të cilat sipas vendimeve të ministrive ndajnë sfidat rajonale, veçanërisht në zbatimin e Udhërrëfyesit për dekarbonizim dhe mekanizmit… Lexoni me shume »

MASVA dhe MMJPH me një memorandum bashkëpunimi do të punojnë në përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave në vend

Me nënshkrimin e memorandumit për bashkëpunim ndërmjet Shoqatës Maqedonase për Mbeturina të Ngurta (MASVA) dhe Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, filloi konferenca vjetore e MASVA-s, kushtuar “Zbatimi i ekonomisë qarkore në menaxhimin e mbeturinave të ngurta”. -  Shpresoj që konferenca e sotme do të kontribuojë në forcimin e sektorit që punon në menaxhimin… Lexoni me shume »