Yearly Archives: 2021

Соопштение

Идентификувајќи ја потребата за ефикасна борба против корупцијата, Министерството за животна средина и просторно планирање креираше низа на приоритетни активности насочени кон унапредување на професионалноста на службените лица и доследно почитување на законската регулатива како и санкционирање на сите форми и облици на коруптивно однесување. Согласно Годишниот план за спречување на корупција на Министерството за… Прочитај повеќе »