Yearly Archives: 2019

Користењето на алтернативни извори на енергија има клучна улога во намалувањето на емисиите на CO2 кој во големи количини се испушта во атмосферата при користење на конвенционални горива, односно фосилни горива

Светските пракси во цементната индустрија укажуваат на користење на алтернативни извори на енергија, нивната употреба претставува и една од препораките за најдобри достапни техники во цементната индустрија, исто така е и во склоп на концептот на циркуларна економија. Земајќи го предвид целиот животен циклус на производот, кружната економија нуди алтернативен модел што промовира повторна употреба… Прочитај повеќе »

Инсталирани нови мерни инструменти за мерење на РМ10 во автоматските мониторинг станици за квалитет на амбиентен воздух Лисиче, Гостивар, Кичево, Велес 2 и Кавадарци

Министерството за животна средина и просторно планирање по спроведена отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка на 5 автоматски анализатори за мерење на суспендирани честички PM10 и на 5 системи за прибирање и обработка на податоци, информира дека во автоматските мониторинг станици за квалитет на амбиентен воздух Лисиче, Гостивар, Кичево, Велес 2 и… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 17.12.2019 год.

Ве информираме дека министерот Насер Нуредини утре, на 18.12.2019г. (среда) во Клубот на пратеници во Скопје, во 10:30 часот ќе даде изјави за медиуми во врска со одлуката за престанок на употреба на производи кои се спакувани во пакување за еднократна употреба, како и пластика во органите на државната управа и во врска со двете… Прочитај повеќе »