Yearly Archives: 2017

Известување за изработка на нов Закон за управување со отпад

1. Назив на Министерството: Министерството за животна средина и просторно планирање Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на ЕУ Твининг Проект „Зајакнување на административните капацитети за спроведување на Рамковната Директива за отпад и директивите за посебните видови на отпад (пакување, батерии и отпад од електрична и електронска опрема)“ започна со изработка на… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 28.12.2017 год.

Во врска со член 2 од Наредбата за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 92/10,150/12) Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека количината за увоз на супстанции од Прилогот на горенаведената Наредба ќе биде ограничен на 22.948,8 кг за 2018 година. Увозот на… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 20.12.2017 год.

Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Липково и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), ве покануваат на одбележувањето на почетокот на градежните работи за регулација на Липковска Река. Настанот ќе се случи на 21 декември 2017 (четврток) со почеток во 10:00 часот во центарот на Липково. На настанот обраќање ќе имаат министерот… Прочитај повеќе »